Psycholog

Psychologická konzultační a poradenská činnost je jednou z hlavních projektových aktivit. Cílem této aktivity je poskytnout všem aktérům výchovně-vzdělávacího procesu možnost odborné a nezávislé psychologické pomoci. Služeb psychologa tak mohou zcela bezplatně využít žáci a jejich rodiče, výchovní poradci, metodici prevence, případně další učitelé partnerských škol.
Na psychologa se obracejí žáci, učitelé a rodiče se školními, ale prakticky stejně často i s rodinnými a osobními problémy - je možné mluvit o čemkoli, co klienty trápí nebo co by si přáli změnit.

Psycholog v rámci projektu zajišťuje následující bezplatné služby:

  • Konzultace na školách

    Jednou měsíčně (zpravidla poslední týden v měsíci) navštěvuje psycholog ve vyhrazených časech jednotlivé partnerské školy, kde je k dispozici především žákům a výchovným poradcům. Konkrétní termíny návštěv jednotlivých škol naleznete v sekci Termíny konzultací.

  • Konzultace "tváří v tvář" ve Vzdělávacím centru Turnov

    Každý týden je psycholog k dispozici v pravidelných konzultačních hodinách v prostorách Vzdělávacího centra Turnov. Jeho služeb zde mohou využít především žáci a jejich rodiče. Na tento typ konzultací je však nutné se předem ohlásit. Termíny konzultačních hodin naleznete v sekci Termíny konzultací.

  • On-line internetová poradna

    Na tomto portálu je v provozu on-line internetová poradna, do níž je možné zasílat svoje dotazy a problémy 24 hodin denně. Jediné, co k jejímu využití potřebujete, je funkční e-mailová schránka pro diskrétní zaslání odpovědi na dotazy. Tento způsob poradenství nemůže plně nahradit konzultaci "tváří v tvář", ale může Vám pomoci s řešením jednoduchých problémů či k prvotnímu kontaktu a navázání další spolupráce s psychologem.