Partneři a spolupracující organizace

Partnery projektu jsou všechny základní a střední školy působící v Turnově. Jejich žákům, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům jsou také určeny všechny projektové aktivity. Níže naleznete webové kontakty na všechny partnerské školy zapojené do projektu.

Základní školy

Střední školy