O projektu

Od října 2008 do září 2011 je Vzdělávací centrum Turnov nositelem projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky". Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, jeho součástí je také poskytování poradenských služeb, které bude vykonávat psycholog a speciální pedagog.

Hlavní aktivity projektu se týkají psychologického poradenství pro žáky základních a středních škol, odborné metodické pomoci učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání. Jednou z aktivit je i webová poradna pro žáky, učitele a rodiče. Další součástí jsou pak besedy s psychologem ve škole a na harmonizačních pobytech žáků.

Projekt zahrnuje i služby speciálního pedagoga, který pracuje se skupinou žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Jeho práce je zaměřena především na pomoc při zvládání anglického jazyka s využitím speciálně pedagogických metod a postupů.

Od října 2010 bude probíhat v rámci projektu již třetí ročník kurzu programování Imagine Logo, do kterého byla na základě testu vybrána skupina nadaných žáků ze 6., 7. a 8. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletého gymnázia. Ti budou navštěvovat jednou týdně kurz programování.

Od října 2010 bude probíhat Klub anglického jazyka pro nadané žáky, v zimním semestru pro žáky SŠ a v letním pro žáky ZŠ. Studenti a žáci se budou setkávat ve Vzdělávacím centrum Turnov a zažijí různorodé hodiny vedené v anglickém jazyce. Setkáními je bude stejně jako v minulém roce provázet cizojazyčný lektor.