Klub Aj

V rámci Klubu Aj pro nadané žáky pořádáme setkání s Mgr. Adélou Zummerovou Kotaskovou, která působí jako tlumočnice v Bruselu. Setkání na téma Tlumočíme v Evropě se uskuteční dne 6.6.2011 od 15:30 do 17 hodin v učebně U1 na Vzdělávacím centru v Turnově.