Nadaní žáci

Jak české školy pracují s nadanými žáky?
(dle zprávy České školní inspekce, srpen 2008, údaje sesbírány na 1.148 školách)

Dělení nadaných žáků:

 • žáci mimořádně nadprůměrní, kteří dosahují nadprůměrných výsledků, vzdělávací systém a podmínky považují za dostačující, pro sebe motivující
 • žáci mimořádně nadprůměrní, kteří nadprůměrných výsledků nedosahují, výchovné podmínky a vzdělávací systém považují za nedostačující, nemotivující, do této skupiny patří mimořádně nadaní žáci, kteří představují cca 2% dětské populace

Charakteristiky mimořádně nadaných dětí:

 • rychlejší intelektový vývoj
 • neporozumění u vrstevníků, přátelství spíše se staršími dětmi
 • obtížné přizpůsobování
 • silná vnitřní motivace
 • vlastní tempo a způsob práce
 • dávají přednost samotě
 • zejména v nižším věku reagují na nedostatek podnětů zlobením

Nadaní žáci na školách:

 • práce není systematická
 • spíše bezradnost ve školách
 • školy se věnují spíše nadprůměrným žákům, kterým dostačuje k motivaci vzdělávací systém