Soubory workshopů pro nadané žáky

  • čtyřhodinová setkání
  • pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ
  • Žáci budou vybíráni na základě doporučení třídní učitelů, výchovných poradců a odborných učitelů jednotlivých předmětů. Součástí výběru bude také motivační setkání s psychologem.

Témata (oborová zaměření)

Harmonogram

  • únor 2012 - červen 2012 - 3 pracovní setkání se závěrečnými prezentacemi výsledků
  • září 2012 - červen 2013 - 5 pracovních setkání se závěrečnými prezentacemi výsledků
  • září 2013 - červen 2014 - 5 pracovních setkání se závěrečnými prezentacemi výsledků
  • září 2014 - prosinec 2014 - 3 pracovní setkání se závěrečnými prezentacemi výsledků

Podrobný rozpis termínů konání jednotlivých workshopů naleznete na dílčích stránkách jednotlivých oborů (viz odkazy výše).