Aktuálně

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ K WORKSHOPŮM PRO NADANÉ

Závěrečné setkání k workshopům pro nadané žáky se uskuteční v pondělí 15. 12. 2014 od 14.00 hodin v učebně hudební výchovy gymnázia v Turnově (1. patro).

Seminář pro pedagogy ZŠ

Ve středu 5. 11. 2014 se od 9 do 14 hod. uskuteční v prostorách Vzdělávacího centra Turnov seminář pro pedagogy ZŠ na téma Neukázněný a neprospívající žák. Lektorkou je doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Účast na semináři je zdarma, účastníci navíc obdrží zdrama publikaci a pracovní listy k tématu.

Termíny pro podzim 2014

Na stránkách věnovaných jednotlivým oborům byly stanoveny aktuální termíny jednotlivých setkání na podzim 2014.

Závěrečná prezentace činnosti nadaných žáků

Závěrečná prezentace činnosti nadaných žáků proběhne v Městském divadle v Turnově dne 11. dubna 2014.

Seminář pro pedagogy - Psychohygiena pro pedagogy

Ve středu 26. 2. 2014 proběhne ve Vzdělávacím centru Turnov seminář pro pedagogy na téma Psychohygiena pro pedagogy pod vedením Mgr. Ireny Kracíkové. (Podrobnosti o semináři viz Aktivity pro pedagogy.)

Seminář pro pedagogy - Rozvíjení čtenářských dovedností

Na přelom září a října 2013 jsme připravili workshop pro pedagogy na téma Rozvíjení čtenářských dovedností. Workshop se uskuteční ve Vzdělávacím centru Turnov v termínech 25. září 2013 a 2. října 2013, vždy od 13.00 hodin.

Přihlašování a výběr účastníků workshopů pro nadané

Na workshopy pro nadané žáky ve školním roce 2013/2014 se hlásí žáci na doporučení učitelů a výchovného poradce na konkrétní škole. Následně bude ještě proveden výběr účastníků. Pro jednotlivé obory platí:

Anglický debatní klub:

  • Písemný test a ústní pohovor pro 1. skupinu (žáci Gymnázia Turnov a SZŠ Turnov) v pátek 31.5.2013 od 15 hodin v učebně č. 1 na Vzdělávacím centru v Turnově
  • Písemný test a ústní pohovor pro 2. skupinu (žáci Gymnázia Jablonec nad Nisou a OA, HŠ a SOŠ Turnov) v pátek 7.6.2013 od 14:30 hodin v učebně č. 1 na Vzdělávacím centru v Turnově

Výběr účastníků bude proveden na základě výsledků testu a ústního pohovoru.

Tvůrčí psaní:

Ostatní obory:

Přesná specifikace podmínek pro přijetí do jednotlivých oborů, předepsaná struktura motivačních dopisů, ukázek vlastní tvorby a kritéria pro výběr uchazečů jsou k dispozici v tomto přehledu.


Workshop pro pedagogy pracující s žáky s SPU

Dne 30.5.2013 proběhne od 15 hodin na ZŠ Turnov, ul. 28. října workshop pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ, kteří pracují se žáky s SPU. Workshop povede Mgr. Martina Melíšková. (Podrobnosti o semináři viz Aktivity pro pedagogy).

Přihlašování nadaných žáků na školní rok 2013/14

V současné době probíhá přihlašování do workshopů pro nadané žáky na školní rok 2013/2014, a to u výchovných poradců na jednotlivých školách. Od 15. 5. do 22.5. budou všem přihlášeným postupně zasílány e-mailem instrukce pro další postup. Kontakt pro dotazy: e-mail kruparova@vctu.cz nebo telefon 739 426 308.

Anglická příprava pro účastníky workshopů pro nadané

Pro účastníky workshopů pro nadané v oborech Biologie, Chemie, Fyzika, Informatika a Technický základ byla v e-learningovém systému zpřístupněna cvičení z angličtiny pro přípravu k závěrečné prezentaci. Cvičení jsou dostupná po přihlášení do e-learningového systému vždy na konci sekce věnované příslušnému oboru.

Úspěch v soutěži Mladý moderátor

Vojtěch Kunát, žák Gymnázia a SOŠ v Jilemnici a v letošním školním roce i účastník workshopů v oboru Rétorika, zvítězil v celostátní soutěži Mladý moderátor, která se letos konala v KD Krystal v České Lípě.
Vojtovi Kunátovi gratulujeme.

Poslední workshopy pro nadané

Poslední workshopy v tomto školním roce proběhnou v týdnu od 18.3.2013. Závěrečné prezentace z jednotlivých oborů je třeba dodat elektronicky Ing. Krupařové nejpozději do 29.3.2013.

Seminář pro pedagogy

Ve středu 3.4.2013 proběhne ve Vzdělávacím centru Turnov seminář pro pedagogy na téma Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ pod vedením Václava Fořtíka. (Podrobnosti o semináři viz Aktivity pro pedagogy).

Absolventka workshopů Anglického debatního klubu mezi vítězi soutěže EU pro mladé překladatele

Daniela Ottová z Gymnázia a SOŠ v Jilemnici se stala vítězkou 6. ročníku soutěže Juvenes Translatores, kterou pro mladé překladatele pořádá Evropská komise. Dne 11. dubna 2013 pak převezme v Bruselu cenu z rukou komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou.
Sedmnáctiletá Daniela se angličtině hodně věnuje, zúčastnila se s úspěchem již několika soutěží. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovala na Vzdělávacím centru v Turnově Anglický debatní klub pro nadané žáky.
Studentce Daniele Ottové gratulujeme

Závěrečná prezentace činnosti nadaných žáků

Závěrečná prezentace činnosti nadaných žáků proběhne v Městském divadle v Turnově dne 10.4.2013.