Aktivity pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání

Programy pro žáky se specifickými poruchami učení

Do programů budou přijímáni žáci, kteří jsou v evidenci pedagogicko-psychologické poradny. Výuka bude realizována přímo na půdě základních škol. V každé dílčí oblasti se uskuteční jedno setkání týdně.


Práce se žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Feuersteinova metoda

Smyslem aktivity je podpořit žáky v oblastech, ve kterých jsou nejslabší, a které jsou tak příčinou jejich dlouhodobé školní neúspěšnosti. Program bude probíhat na každé základní škole v Turnově pravidelně jednou týdně formou skupinového setkání pod vedením vyškoleného psychologa. Zahájení je plánováno na září 2012.


Individuální psychologické poradenství

V rámci projektu bude působit psycholožka Katarzyna Korda Jedzoková (tel. 733 601 220). Individuální konzultace na školách budou probíhat vždy po předchozí telefonické domluvě s výchovným poradcem. Zahájení je plánováno na únor 2012.