Semináře v rámci projektu

Název semináře Termín Rozsah Čas Místo Cílová skupina
Rozvoj školy - společná tvorba vize školy 11. 11. 2016 8 hod. 9-16 Turnov ředitelé
Inkluzivní vzdělávání v praxi 29. 11. 2016 8 hod. 9-16 Turnov pedagogové
Kurz pro koordinátory inkluze 4. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 14. 12. 2016 40 hod. Turnov koordinátoři
Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě 16. 2. 2017 8 hod. 9-16 Turnov pedagogové
Slovní hodnocení a sebehodnocení v ZŠ - hospitace ve škole - teorie 30. 3. 2017 6 hod. 10-15 Tanvald pedagogové
Slovní hodnocení a sebehodnocení v ZŠ - hospitace ve škole - teorie 3. 4. 2017 6 hod. 10-15 Turnov pedagogové
Slovní hodnocení a sebehodnocení v ZŠ - hospitace ve škole - exkurze 26. 4. 2017 Litvínov pedagogové
Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu 19. 4. 2018 8 hod. 10-16 Turnov pedagogové
Praktické zkušenosti ředitele školy s inkluzivním vzděláváním 19. 3. 2018 3 hod. 13-15.30 Turnov ředitelé
Profil na jednu stránku 19. 9. 2018   10-14 Turnov pedagogové
Zkušenost zprostředkovaného učení 12. a 13. 2. 2018 16 hod. 9-16 Turnov pedagogové
Hospitace a předávání dobré praxe ve škole v Německu 4. - 6. 3. 2018 3 dny Německo pedagogové
Aktivní metody učení a jak zvyšovat kvalitu ve škole 21. 11. 2018 8 hod. 9.00-15.30 Turnov pedagogové
Školní třída, její vedení a diagnostika 15. 10. 2018 8 hod. 9.00-15.30 Turnov pedagogové
Emoční inteligence u dětí 5. 11. 2018 7 hod. 12.00-17.30 Tanvald pedagogové
Emoční inteligence u dětí 6. 11. 2018 7 hod. 9.00-14.30 Turnov pedagogové
Etická výchova - výchova k prosociálnosti 25. 2. 2019 8 hod. 9-15 Turnov pedagogové
Etická výchova - výchova k prosociálnosti 21. a 28. 2. 2019 8 hod. 13-16 Tanvald pedagogové