Slovní hodnocení a sebehodnocení v ZŠ

Jedná se o seminář s teoretickou a praktickou částí, na který navazuje hospitace ve škole, kde formativní hodnocení žáků již probíhá v praxi.

Termíny semináře:

  • 1. skupina – čtvrtek 30. 3. 2017 (10–15 hod.) – ZŠ Tanvald, Sportovní
  • 2. skupina – pondělí 3. 4. 2017 (10–15 hod.) – Vzdělávací centrum Turnov
  • obě skupiny – středa 26. 4. 2017 – celodenní exkurze na ZŠ Litvínov (doprava společně autobusem)

Lektor: Mgr. Pavel Škramlík (ředitel Soukromé sportovní školy v Litvínově)
Cena: zdarma v rámci projektu (včetně společné dopravy do Litvínova)
Obsah semináře:

  • Teoretická část semináře – charakteristika slovního hodnocení a sebehodnocení žáků
  • Praktická část – ukázky týdenních plánů, portfolií, slovních hodnocení na vysvědčení s ukázkami písemného průběžného hodnocení
  • Hospitace ve škole – náslechy v hodinách výuky a následná konzultace účastníků s pedagogy ze tříd