Seminář pro pedagogy – Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě

  • Termín: čtvrtek 16. 2. 2017 (9–16 hod.)
  • Místo: Vzdělávací centrum Turnov
  • Lektorka: Michaela Antalíková

Jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí, povah, způsobů přemýšlení? Co je efektivní v inkluzivní třídě?

V kurzu nabízíme prožití modelových lekcí jak s dětmi pracovat, následnou diskusi o použitých postupech a důvodech k nim, v čem jsou klady otevřeného, aktivního učení, a naopak – kde můžeme narazit na problémy, jak souvisí třídní klima a sociální vztahy s učením. Také se jistě dotkneme způsobů komunikace mezi učitelem a asistentem.