Individuálně, ale společně a jinak

Závěrečné setkání

Závěrečné setkání v rámci projektu Individuálně, ale společně a jinak se uskuteční ve středu 12. června 2019 od 15 hodin v prostorách Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově, Zborovská 519. Podrobnosti viz přiložená pozvánka.

O projektu

Anotace

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Aktivity

  • Podpora školních poradenských pracovišť
  • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání
  • Rozvoj pedagogických pracovníků
  • Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou
  • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy
  • Řízení projektu