Individuálně, ale společně a jinak

Seminář - Emoční inteligence u dětí

Zveme Vás na praktický seminář pro pedagogy na téma Emoční inteligence u dětí. Seminářem Vás bude provázet lektorka PhDr. Eva Velechovská a účast na semináři je zdarma v rámci projektu Individuálně, ale společně a jinak. Seminář proběhne hned dvakrát, a to 5. 11. 2018 na ZŠ Tanvald a 6. 11. 2018 ve Vzdělávacím centru Turnov.

Stručnou anotaci k semináři naleznete v přiložené pozvánce.

O projektu

Anotace

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Aktivity

  • Podpora školních poradenských pracovišť
  • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání
  • Rozvoj pedagogických pracovníků
  • Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou
  • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy
  • Řízení projektu