Individuálně, ale společně a jinak

Slovní hodnocení a sebehodnocení v ZŠ

Jedná se o seminář s teoretickou a praktickou částí, na který navazuje hospitace ve škole, kde formativní hodnocení žáků již probíhá v praxi.

Termíny semináře:

 • 1. skupina – čtvrtek 30. 3. 2017 (10–15 hod.) – ZŠ Tanvald, Sportovní
 • 2. skupina – pondělí 3. 4. 2017 (10–15 hod.) – Vzdělávací centrum Turnov
 • obě skupiny – středa 26. 4. 2017 – celodenní exkurze na ZŠ Litvínov (doprava společně autobusem)

Lektor: Mgr. Pavel Škramlík (ředitel Soukromé sportovní školy v Litvínově)
Cena: zdarma v rámci projektu (včetně společné dopravy do Litvínova)
Obsah semináře:

 • Teoretická část semináře – charakteristika slovního hodnocení a sebehodnocení žáků
 • Praktická část – ukázky týdenních plánů, portfolií, slovních hodnocení na vysvědčení s ukázkami písemného průběžného hodnocení
 • Hospitace ve škole – náslechy v hodinách výuky a následná konzultace účastníků s pedagogy ze tříd

Přidejte se do našeho týmu

Pro tento projekt zaměřený na problematiku inkluze hledáme do svého týmu:

 • Psychologa
  V rámci své pracovní náplně bude poskytovat podporu žákům, jejich rodičům a pedagogům na základních školách v Rovensku pod Troskami (úvazek 0,2, tj. 5.800 Kč) a Lomnici nad Popelkou (úvazek 0,2, tj. 5.800 Kč)
 • Speciálního pedagoga
  V rámci své pracovní náplně bude poskytovat podporu žákům, jejich rodičům a pedagogům na základních školách v Jenišovicích (úvazek 0,2, tj. 5.400 Kč), Kobylech (úvazek 0,1, tj. 2.700 Kč) a Radostíně (úvazek 0,1, tj. 2.700 Kč)

Kontakt pro zájemce: Ing. Lenka Krupařová, kruparova@vctu.cz, tel. 739 426 308

O projektu

Anotace

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Aktivity

 • Podpora školních poradenských pracovišť
 • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání
 • Rozvoj pedagogických pracovníků
 • Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou
 • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy
 • Řízení projektu