Individuálně, ale společně a jinak

Seminář - Školní třída, její vedení a diagnostika

Zveme Vás na praktický seminář pro pedagogy na téma Školní třída, její vedení a diagnostika, který se uskuteční v pondělí 15. 10. 2018 v době od 9 do 15.30 hod. v prostorách Vzdělávacího centra v Turnově. Seminářem Vás bude provázet lektor Mgr. Petr Šolc a účast na semináři je zdarma v rámci projektu Individuálně, ale společně a jinak.

Stručnou anotaci k semináři naleznete v přiložené pozvánce.

Seminář - Profil na jednu stránku

Zveme Vás na praktický seminář pro pedagogy na téma Profil na jednu stránku, který se uskuteční ve středu 19. 9. 2018 v době od 10 do 14 hod. v prostorách Vzdělávacího centra v Turnově. Seminářem Vás bude provázet lektorka Veronika Škopová a účast na semináři je zdarma v rámci projektu Individuálně, ale společně a jinak.

Stručnou anotaci k semináři naleznete v přiložené pozvánce.

O projektu

Anotace

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Aktivity

  • Podpora školních poradenských pracovišť
  • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání
  • Rozvoj pedagogických pracovníků
  • Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou
  • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy
  • Řízení projektu