Individuálně, ale společně a jinak

Seminář pro pedagogy – Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě

 • Termín: čtvrtek 16. 2. 2017 (9–16 hod.)
 • Místo: Vzdělávací centrum Turnov
 • Lektorka: Michaela Antalíková

Jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí, povah, způsobů přemýšlení? Co je efektivní v inkluzivní třídě?

V kurzu nabízíme prožití modelových lekcí jak s dětmi pracovat, následnou diskusi o použitých postupech a důvodech k nim, v čem jsou klady otevřeného, aktivního učení, a naopak – kde můžeme narazit na problémy, jak souvisí třídní klima a sociální vztahy s učením. Také se jistě dotkneme způsobů komunikace mezi učitelem a asistentem.

Pracovní setkání aktérů projektu

 • 10. 1. 2017 – Setkání sociálních pracovníků (Vzdělávací centrum Turnov, začátek ve 14.00 hod.)
 • 16. 1. 2017 – Setkání psychologů (Vzdělávací centrum Turnov, začátek ve 14.00 hod.)
 • 23. 1. 2017 – Setkání speciálních pedagogů (ZŠ Turnov, Skálova ul., začátek ve 14.00 hod.)
 • 7. 2. 2017 – Setkání koordinátorů inkluze (Vzdělávací centrum Turnov, začátek ve 14.00 hod.)

Přidejte se do našeho týmu

Pro tento projekt zaměřený na problematiku inkluze hledáme do svého týmu:

 • Psychologa
  V rámci své pracovní náplně bude poskytovat podporu žákům, jejich rodičům a pedagogům na základních školách v Rovensku pod Troskami (úvazek 0,2, tj. 5.800 Kč) a Lomnici nad Popelkou (úvazek 0,2, tj. 5.800 Kč)
 • Speciálního pedagoga
  V rámci své pracovní náplně bude poskytovat podporu žákům, jejich rodičům a pedagogům na základních školách v Jenišovicích (úvazek 0,2, tj. 5.400 Kč), Kobylech (úvazek 0,1, tj. 2.700 Kč) a Radostíně (úvazek 0,1, tj. 2.700 Kč)

Kontakt pro zájemce: Ing. Lenka Krupařová, kruparova@vctu.cz, tel. 739 426 308

O projektu

Anotace

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Aktivity

 • Podpora školních poradenských pracovišť
 • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání
 • Rozvoj pedagogických pracovníků
 • Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou
 • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy
 • Řízení projektu