Individuálně, ale společně a jinak

Přidejte se do našeho týmu

Pro tento projekt zaměřený na problematiku inkluze hledáme do svého týmu:

  • Speciálního pedagoga
    V rámci své pracovní náplně bude poskytovat podporu žákům, jejich rodičům a pedagogům na základní škole v Jenišovicích (úvazek 0,2, tj. 5.400 Kč).

Kontakt pro zájemce: Ing. Lenka Krupařová, kruparova@vctu.cz, tel. 739 426 308

O projektu

Anotace

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Aktivity

  • Podpora školních poradenských pracovišť
  • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání
  • Rozvoj pedagogických pracovníků
  • Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou
  • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy
  • Řízení projektu