Výukové aplikace v rámci projektu „Hrátky s fyzikou“ umožňují simulaci vybraných dějů a jevů na PC s operačním systémem Windows 10.
 

 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů těles v homogenním tíhovém poli: volný pád, svislý vrh, vodorovný vrh, případně šikmý vrh. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat až pět pohybů najednou. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Šikmý vrh lze simulovat i zábavnou formou v jednoduché hře.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci vrhů a pádů těles v odporujícím prostředí. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat až pět pohybů najednou. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Pád v odporujícím prostředí lze simulovat zábavnou formou v jednoduché hře.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů na nakloněné rovině a dojezdu tělesa po vodorovné rovině navazující na konec nakloněné roviny. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat pohyb tělesa na nakloněné rovině. Pohyb můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Pohyb na nakloněné rovině s dojezdem je možné simulovat zábavnou formou v jednoduché hře.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulovat valivý pohyb po nakloněné rovině pro dutý válec (obruč), válec a kouli. U těles můžeme volit hmotnost a poloměr, u nakloněné roviny délku a sklon. Vykreslování lze kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci skládání dvou a více kmitavých pohybů a zobrazuje kmitání, které vznikne složením zadaných kmitů. Při zadávání lze nastavit název kmitání, barvu, amplitudu, frekvenci a počáteční fázi. Kmitání je možné během simulace zneviditelnit a zase zobrazit. Simulaci můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, které si lze přehledně zobrazit v tabulce.
Principu skládání kmitání využívá jednoduchá hra, ve které se hráč snaží zaměřit kameru na obličej herečky při jízdě kamery po nerovném terénu.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje vykreslit časový průběh výsledného vlnění vzniklého interferencí dvou samostatných vlnění. Lze zadat parametry jednotlivých vlnění, směr a vzdálenost zdrojů obou interferujících vlnění. Výsledkem je jednak diagram výsledného vlnění, ale i zobrazení vlnění interferujících. Aplikace vykresluje výsledné vlnění jen v oblasti, kde se vlnění překrývají. Mimo tuto oblast vykresluje původní tvar skládaných vlnění.
V časovém diagramu bude možné krokovat a zobrazit jednotlivá vlnění i vlnění výsledné.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulovat skládání dvou navzájem kolmých kmitání a vytváření Lissajousových obrazců. U kmitání můžeme volit amplitudu, frekvenci i počáteční fázi. Vykreslování lze kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci pohybů objektů s homogenním elektrickém poli v závislosti na směru intenzity pole a počáteční rychlosti těles. Zároveň je možné pohyby ovlivňovat volbou polarity a velikosti náboje a volbou velikosti hmotnosti těles. V některých částích aplikace lze sledovat pohyb obecného tělesa, jádro nebo elektronu. Zároveň je možné kombinovat vliv elektrického a tíhového pole, v pokročilé variantě lze simulovat pohyb těles ve dvou polích navzájem kolmých.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů částic v homogenním magnetickém poli. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat pohyb zvolené částice. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty vybraných základních fyzikálních veličin, které pohyb popisují (rychlost a poloměr).
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci radioaktivních rozpadů jader. V demu je možné sledovat popis typů rozpadů vždy s jedním konkrétním příkladem. V aplikaci po výběru daného nuklidu je možné sledovat průběh radioaktivního rozpad na grafu a dále je nasimulován průběh děje s využitím změny barvy rozpadlých jader. Aplikace dále umožňuje popis změn aktivity zářiče v závislosti na času.
Více...
 

 
Projekt Hrátky s fyzikou je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381
 
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov
tel.: 604 988 480
web: www.vctu.cz
email: info@vctu.cz
 
Partneři projektu
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace