Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů částic v homogenním magnetickém poli. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat pohyb zvolené částice. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty vybraných základních fyzikálních veličin, které pohyb popisují (rychlost a poloměr).

Ke stažení

Hrátky s fyzikou: Pohyby částic v homogenním magnetickém poli (Microsoft Store)
Metodické pokyny pro práci s aplikací
Pracovní list (základní úroveň)
Pracovní list (základní úroveň) - řešení
Pracovní list (pokročilá úroveň)
Pracovní list (pokročilá úroveň) - řešení
Zásobník úloh a námětů do výuky

Zpět na hlavní stránku

 

 
Projekt Hrátky s fyzikou je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381
 
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov
tel.: 604 988 480
web: www.vctu.cz
email: info@vctu.cz
 
Partneři projektu
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace