Výukové aplikace v rámci projektu „Hrátky s fyzikou“ umožňují simulaci vybraných dějů a jevů na PC s operačním systémem Windows 10.
 

 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů těles v homogenním tíhovém poli: volný pád, svislý vrh, vodorovný vrh, případně šikmý vrh. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat až pět pohybů najednou. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Šikmý vrh lze simulovat i zábavnou formou v jednoduché hře.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci vrhů a pádů těles v odporujícím prostředí. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat až pět pohybů najednou. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Pád v odporujícím prostředí lze simulovat zábavnou formou v jednoduché hře.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů na nakloněné rovině a dojezdu tělesa po vodorovné rovině navazující na konec nakloněné roviny. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat pohyb tělesa na nakloněné rovině. Pohyb můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Pohyb na nakloněné rovině s dojezdem je možné simulovat zábavnou formou v jednoduché hře.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci skládání dvou a více kmitavých pohybů a zobrazuje kmitání, které vznikne složením zadaných kmitů. Při zadávání lze nastavit název kmitání, barvu, amplitudu, frekvenci a počáteční fázi. Kmitání je možné během simulace zneviditelnit a zase zobrazit. Simulaci můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, které si lze přehledně zobrazit v tabulce.
Principu skládání kmitání využívá jednoduchá hra, ve které se hráč snaží zaměřit kameru na obličej herečky při jízdě kamery po nerovném terénu.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulovat skládání dvou navzájem kolmých kmitání a vytváření Lissajousových obrazců. U kmitání můžeme volit amplitudu, frekvenci i počáteční fázi. Vykreslování lze kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů částic v homogenním magnetickém poli. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat pohyb zvolené částice. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty vybraných základních fyzikálních veličin, které pohyb popisují (rychlost a poloměr).
Více...
 

 
Projekt Hrátky s fyzikou je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381
 
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov
tel.: 604 988 480
web: www.vctu.cz
email: info@vctu.cz
 
Partneři projektu
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace