Závěrečná konference

Závěrečná konference projektu je naplánována na pátek 28. 2. 2014 od 15 hodin v prostorách Vzdělávacího centra Turnov. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Pilotně ověřeny jazykové vzdělávací programy

Dne 19. 12. 2013 bylo zakončeno pilotní ověření vzdělávacího programu – Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce – varianta anglický jazyk a německý jazyk. Pilotní ověření se konalo od 01. 09. 2013 do 19. 12. 2013. Vzdělávací program se skládá ze tří modulů u každé varianty – Odborná zdravotnická terminologie, Odborná komunikace s pacientem v cizím jazyce a Praktický komunikační trénink. První modul se konal formou e-learningu, druhý a třetí pak formou prezenční. Praktický komunikační trénink byl podpořen účastí rodilých mluvčí. Varianta německého jazyka se konala v Krajské nemocnici Liberec a varianta anglického jazyka se konala v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici. Celého pilotního ověření se účastnilo 14 zdravotních sester. Na vzdělávacím programu se podíleli následující lektoři: Mgr. Kateřina Čepelíková, Mgr. Adéla Zummerová Kotasková, Mgr. Iva Wohlmuthová, Kateřina Valešová a Wesley Rasko.

Schůzka lektorů a vedení projektu

Ve středu 18. prosince 2013 proběhla od 15:00 hodin schůzka lektorů a vedení projektu „Další vzdělávání zdravotníků“. Schůzka se uskutečnila v prostorách Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. a přítomny byly lektorky vzdělávacího programu Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce – varianta německý jazyk a varianta anglický jazyk. Na programu byla diskuze o hodnocení pilotního ověření vzdělávacího programu Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce – varianta německý jazyk a varianta anglický jazyk. Veškeré poznatky byly prokonzultovány s odbornou konzultantkou.

Schůzka lektorů a vedení projektu

Ve středu 25. září 2013 proběhla od 14:00 hodin schůzka lektorů a vedení projektu. Schůzka se uskutečnila v prostorách Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. a přítomna byla lektorka vzdělávacího programu Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce – varianta německý jazyk. Na programu byla diskuze nad proběhlým pilotním ověření modulu Odborná zdravotnická terminologie – varianta německý jazyk, dále byly diskutovány první poznatky z pilotního ověření modulu Odborná komunikace s pacientem v cizím jazyce – varianta německý jazyk. Vše bylo prokonzultováno s odbornou konzultantkou.

Evaluace

V srpnu a září proběhla evaluace již odpilotovaných vzdělávacích programů – Duševní hygiena zdravotnického personálu, Manažerské dovednosti zdravotnického personálu, Zdravotnická etika a Sociálně-právní minimum. Na evaluaci se podíleli především odborný garant, odborný konzultant, projektová manažerka. Svůj podíl mají na evaluaci samozřejmě i samotné účastnice a lektoři.

Pilotní ověření vzdělávacích programů na podzim 2013

Na podzim 2013 budou probíhat pilotní ověření následujících vzdělávacích programů:

  • Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce – varianta anglický jazyk
    Místo konání: MMN Jilemnice
    (pozvánka ke stažení)
  • Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce – varianta německý jazyk
    Místo konání: KN Liberec
    (pozvánka ke stažení)

Pilotně ověřen vzdělávací program – Sociálně-právní minimum

Dne 23. 06. 2013 bylo zakončeno pilotní ověření vzdělávacího programu – Sociálně-právní minimum. Pilotní ověření se konalo od 06. 05. 2013 do 23. 06. 2013. Vzdělávací program Sociálně-právní minimum se skládá z jednoho modulu – Sociálně-právní minimum. Celý vzdělávací program se konal formou e-learningu a účastnilo se ho 13 zdravotních sester. Lektorkou vzdělávacího programu byla Mgr. Radka Paličková.

Schůzka lektorů a vedení projektu

V úterý 18. června 2013 proběhla od 14:00 hodin schůzka lektorů a vedení projektu „Další vzdělávání zdravotníků“. Schůzka se uskutečnila v prostorách Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. a přítomny byly lektorky vzdělávacích programů Sociálně-právní minimum a Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce – německý jazyk. Na programu bylo dořešení otázek ohledně tvorby vzdělávacího programu a nastavení konkrétního harmonogramu pilotního ověření na podzim 2013. Diskutována byla dále evaluace, především pak vzdělávacího programu Sociálně-právní minimum, který je těsně před ukončením pilotního ověření.

Pilotně ověřen vzdělávací program – Zdravotnická etika

Dne 21. 05. 2013 bylo zakončeno pilotní ověření vzdělávacího programu – Zdravotnická etika. Pilotní ověření se konalo v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., a to od 29. 04. 2013 do 21. 05. 2013. Vzdělávací program Zdravotnická etika se skládá ze dvou modulů – Základy etiky a Poslední věci člověka. První modul byl celý formou e-learningu, modul druhý byl tvořen nejprve z e-learningové podpory a následně z prezenčního semináře. Celého pilotního ověření se účastnilo 13 zdravotních sester. Lektorkou vzdělávacího programu byla ThDr. Kateřina Brzáková, Th.D.

Pilotně ověřen vzdělávací program – Duševní hygiena zdravotnického personálu

Dne 07. 04. 2013 bylo zakončeno pilotní ověření vzdělávacího programu – Duševní hygiena zdravotnického personálu. Pilotní ověření se konalo v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici, a to od 13. 03. 2013 do 07. 04. 2013. Vzdělávací program Duševní hygiena zdravotnického personálu se skládá ze dvou modulů – Psychohygiena a Syndrom vyhoření. Prezenční semináře byly doplněny o dvouhodinovou e-learningovou podporu. Celého pilotního ověření se účastnilo 13 zdravotních sester. Lektorkou vzdělávacího programu byla Mgr. Katarzyna Jedzoková.

Hlavní menu