Skip to main content

Materiály z projektu dostupné pro školy

Ačkoli byl projekt již ukončen, výstupy, které v rámci něho vznikly, jsou volně k dispozici k výukovým účelům.

  • V sekci Metodické materiály máte možnost stažení veškerých metodických materiálů a pracovních listů od rodilé mluvčí, které je možné volně stahovat a využívat k výukovým účelům.
  • V hlavním menu pod odkazem Zajímavosti naleznete několik tematických článků od rodilé mluvčí, některé doplněné o autentické zvukové nahrávky a metodické listy.
  • V hlavním menu pod odkazem Literatura k zapůjčení naleznete seznam cizojazyčné literatury nejrůznějších žánrů, kterou je možné po dohodě zapůjčit. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu kruparova@vctu.cz.
  • Na e-learningovém portálu Vzdělávacího centra Turnov je pro zájemce ze strany škol k dispozici e-learningový kurz pro první ročníky SŠ s množstvím automaticky vyhodnocovaných cvičení a testů. V případě zájmu o přístup do kurzu nás prosím kontaktujte na e-mailu kruparova@vctu.cz.
  • Veškeré metodické materiály a zvukové nahrávky od rodilé mluvčí jsou k dispozici pro off-line využití i na CD. Máte-li zájem o poskytnutí tohoto CD, kontaktujte nás prosím na e-mailu kruparova@vctu.cz.

Pracovní a metodické listy z tohoto webu mohou být volně kopírovány pro nekomerční výukové účely. Žádný obsah z tohoto webu nesmí být užit ke komerčním účelům bez výslovného souhlasu Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s.

Závěrečná konference projektu

V úterý 19. června 2012 se od 16 hodin v Turnově uskuteční závěrečná konference projektu "Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka". Na programu je prezentace výsledků projektu, postřehy rodilé mluvčí a metodičky anglického jazyka za dobu působení v projektu, společná diskuse a samozřejmě občerstvení. Srdečně zveme všechny zástupce škol Libereckého kraje. Vaši účast, prosím, potvrďte elektronicky prostřednictvím e-mailu prevuznakova@vctu.cz nebo telefonicky na 739 495 430 nejpozději do pátku 15. června 2012.

Workshop pro učitele - Zvukové nahrávky

   

Ve středu 14. března 2012 od 16:15 hodin proběhla první část workshopu Zvukové nahrávky pro učitele anglického jazyka základních a středních škol. Workshop se konal v učebně PC ve Vzdělávacím centru Turnov, o.p.s. a jeho druhá část se uskuteční ve středu 21. března 2012. Jedná se o poslední workshop pro učitele Aj v rámci projektu „Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka“, který bude ukončen k 30. 6. 2012. Workshop je zaměřen na základy práce s audiosoubory a jeho cílem je naučit učitele Aj používat stávající a vytvářet nové originální výukové audio materiály a maximálně tak aktivizovat žáky a studenty při výuce anglického jazyka.

Výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí očima žáků turnovských škol

"Hello, I´m Lisa from England." Tak dost možná přivítala na začátku školního roku žáky turnovských škol jejich učitelka angličtiny, rodilá mluvčí z Velké Británie. Lisa Powley již třetím školním rokem vyučuje angličtinu na základních a středních školách v Turnově v rámci projektu "Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka", jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. od října 2009. Celkem již prošlo výukou přes 800 žáků a nás zajímalo, jak vlastně vidí hodiny anglického jazyka s Lisou oni sami.

Seminář - E-learningový systém pro učitele AJ - POZOR ZMĚNA

Zveme Vás na seminář E-learningový systém pro učitele AJ, který proběhne formou 5 prezenčních setkání v délce 2 vyučovacích hodin doplněných e-learningovou formou studia, a to v termínech 2. listopadu, 9. listopadu, 16. listopadu, 23. listopadu a 30. listopadu v prostorách Vzdělávacího centra Turnov, vždy od 15.30 do 18.45 hod. Seminář je v rámci projektu zdarma a jeho účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Svoje přihlášky posílejte e-mailem na adresu prevuznakova@vctu.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 739 495 430.

E-learningový kurz pro žáky 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ

Jako podporu výuky anglického jazyka s rodilou mluvčí Lisou Powley nabízíme v rámci projektu i doplňkový e-learningový kurz anglického jazyka. Kurz je zdarma, je určen všem studentům 1. ročníků SŠ a 9. ročníků ZŠ partnerských škol v Turnově a jeho cílem je umožnit studentům individuální výuku pro dorovnání úrovně AJ při přechodu ze základní školy na střední školu.

Pokud nemáte přístup do kurzu zajištěný centrálně prostřednictvím vyučujícího anglického jazyka na Vaší škole, kontaktujte administátora kurzu e-mailem na adrese vonavka@vctu.cz. Při žádosti o zřízení přístupu do virtuální cvičebnice je třeba uvést jméno, příjmení, e-mailovou adresu, školu a třídu. Přístupové údaje spolu se stručným návodem k práci s kurzem Vám budou obratem doručeny na Váš e-mail.

Top beaches in Britain

Zařazeno do

Léto se blíží! Británii lemují tisíce překrásných pláží a zálivů. Najdete tu všechno od tradičních přímořských letovisek až po moderní centra vodních sportů. Naše lektorka, rodilá mluvčí Lisa Powley, pro vás připravila šest nejhezčích britských pláží...

Easter in England

Zařazeno do

Easter Sunday in England, is not just a holiday but also a special day that is celebrated to honor the Jesus' return to life. It's a day to celebrate the victory of life over death and light over darkness. Well, to commemorate the resurrection of Jesus Christ, every nation hosts some special kind of celebration that is specific to their region.
It is tradition to eat hot cross buns on Good Friday, as they symbolize the cross on which Jesus was crucified.

Start pilotního e-learningového kurzu AJ

  
V říjnu 2010 se naplno rozjela pilotní část e-learnigového kurzu anglického jazyka, který je součástí projektu. Kurz je určen všem studentům 1. ročníků partnerských středních škol a 9. ročníků partnerských základních škol a jeho cílem je umožnit studentům individuální výuku AJ pro dorovnání úrovně anglického jazyka při přechodu ze základní školy na střední školu. V této souvislosti proběhl koncem září i seminář pro učitele anglického jazyka.

Interview: Lisa Powley

Přinášíme Vám rozhovor s rodilou mluvčí z Velké Británie Lisou Powley, která učí angličtinu na turnovských základních i středních školách od října 2009 v rámci projektu "Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka".

Lisa Powley pochází z Velké Británie z vesnice Norfolk, která leží ve východní Anglii. Vystudovala akupunkturu a v ČR žije se svým přítelem Nickem a třemi kočkami.