O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0076

Cíle projektu

Celkovým cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v Libereckém kraji prostřednictvím jejich průběžného a provázaného vzdělávání. Dílčím cílem je potom jak zvyšování lektorských a mentorských kapacit pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak i rozvoj učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy.

Cílová skupina

  • pedagogičtí pracovníci mateřských škol Libereckého kraje

Přínos pro cílovou skupinu

  • vyškolení nových lektorů z řad pedagogů MŠ ve třech klíčových oblastech – Logopedická péče, Komunikace s dítětem a Prožitková pedagogika
  • odborné studijné materiály či pracovní listy
  • semináře jim umožní aplikaci dovedností přímo do praxe
  • díky projektu získají novou inspiraci pro práci s dětmi
  • na akcích bude docházet k předávání si zkušeností mezi jednotlivými organizacemi a tím i k prohlubování vazeb mezi nimi

Klíčové aktivity projektu

  • Individuální podpora pedagogů MŠ v oblasti aktivizujících forem vzdělávání (Logopedická péče, Komunikace s dítětem, Prožitková pedagogika)
  • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou rozvíjení matematických představ a ralizací jednoduchých pokusů (Rozvíjení matematických představ, Elektřina a jednoduché elektrické obvody, magnety, Teplo)
  • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou dílen zaměřených na řemesla a obyčeje v průběhu roku (jedna část zaměřená na roční pranostiky rituály a oslavy, druhá část řemeslnická dílna)
  • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou workshopů zaměřených na tvůrčí činnost při využití různých druhů materiálů (Práce s vlnou – plstění, využití přírodnin pro tvůrčí činnost, papírové hrátky, textilní hrátky, práce s pedigem, využití odpadního materiálu pro tvůrčí činnost, práce s drátky a korálky)