Aktivně a kreativně ve školce

Zahajovací konference

V pátek 29.08.2014 se v prostorách Vzdělávacího centra Turnov uskutečnila zahajovací konference projektu. Na programu byla prezentace projektu a seznámení se s klíčovými aktivitami. Po prezentaci se rozvinula živá diskuse zejména ohledně seminářů s technickým zaměřením. Tyto vyvolaly u zástupců škol a lektorek velké překvapení a zvědavost. Dále se ředitelky vyjadřovaly k seminářům, které již proběhly. Ohlasy na uskutečněné semináře byly velice pozitivní a všichni se velice těší na další vzdělávací programy tohoto projektu.


Řemesla a obyčeje poprvé

Dne 30. 6. 2014 proběhl ve Vzdělávacím centru Turnov, o.p.s. první ze čtyř seminářů, resp. dílen zaměřených na řemesla a obyčeje v průběhu roku.

Toto setkání bylo věnováno období podzimu, obřadům a tradicím spojeným s tímto ročním obdobím. První část dne patřila teorii, následovala praktická dílna, při níž paní učitelky malovaly na sklo, vyráběly svíčky a papírové květy. Došlo i na vzájemnou výměnu zkušeností.

Seminář a dílnu odborně vedly Mgr. Tereza Nemethová a Mgr. Jana Válková Střílková, zúčastnilo se celkem 15 učitelek MŠ.


AKTUÁLNĚ - Seminář "Práce s drátky a korálky"

Seminář "Práce s drátky a korálky" pod vedením lektorky Svatavy Dékányové se uskuteční v následujících termínech:

 • 26. srpna 2014 (10:30-15:30) - Vzdělávací centrum Turnov, Jana Palacha 804
 • 28. srpna 2014 (12:00-17:00) - Byznyscentrum č. 32, Babylon, Liberec

O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0076

Cíle projektu

Celkovým cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v Libereckém kraji prostřednictvím jejich průběžného a provázaného vzdělávání. Dílčím cílem je potom jak zvyšování lektorských a mentorských kapacit pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak i rozvoj učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy.

Cílová skupina

 • pedagogičtí pracovníci mateřských škol Libereckého kraje

Přínos pro cílovou skupinu

 • vyškolení nových lektorů z řad pedagogů MŠ ve třech klíčových oblastech – Logopedická péče, Komunikace s dítětem a Prožitková pedagogika
 • odborné studijné materiály či pracovní listy
 • semináře jim umožní aplikaci dovedností přímo do praxe
 • díky projektu získají novou inspiraci pro práci s dětmi
 • na akcích bude docházet k předávání si zkušeností mezi jednotlivými organizacemi a tím i k prohlubování vazeb mezi nimi

Klíčové aktivity projektu

 • Individuální podpora pedagogů MŠ v oblasti aktivizujících forem vzdělávání (Logopedická péče, Komunikace s dítětem, Prožitková pedagogika)
 • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou rozvíjení matematických představ a ralizací jednoduchých pokusů (Rozvíjení matematických představ, Elektřina a jednoduché elektrické obvody, magnety, Teplo)
 • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou dílen zaměřených na řemesla a obyčeje v průběhu roku (jedna část zaměřená na roční pranostiky rituály a oslavy, druhá část řemeslnická dílna)
 • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou workshopů zaměřených na tvůrčí činnost při využití různých druhů materiálů (Práce s vlnou – plstění, využití přírodnin pro tvůrčí činnost, papírové hrátky, textilní hrátky, práce s pedigem, využití odpadního materiálu pro tvůrčí činnost, práce s drátky a korálky)