Aktivně a kreativně ve školce

Workshop "Textilní hrátky"

Na konci ledna proběhl čtvrtý ze sedmi workshopů Textilní hrátky - jednou v Turnově ve Vzdělávacím centru a jednou v Liberci v budově Babylonu. Celkem se zúčastnilo 19 pedagogů z Libereckého kraje z toho 9 v Turnově a 10 v Liberci. Program byl zaměřen na získání manuální zručnosti, rozvíjení fantazie, představivosti a kreativity. Účastnice se zde seznámily s různými technikami barvení textilu, jako třeba razítkování, malování, stříkání a sítotisk. Pro inspiraci přikládáme několik fotografií výrobků a výukový materiál z tohoto kurzu.

Výukové materiály

V příloze tohoto příspěvku naleznete ke stažení výukové materiály z kurzů a workshopů, které proběhly na podzim a na začátku zimy 2014.

Workshop "Papírové hrátky"

Na začátku prosince proběhl v rámci projektu workshop Papírové hrátky, o který byl vysoký zájem. Bohužel, opět jsme nebyli schopni vyhovět všem přihlášeným z důvodů omezené kapacity. Programu se tedy zúčastnilo celkem 22 pedagogů z MŠ z Libereckého kraje, z toho 12 v Turnově a 10 v Liberci. Cílem programu bylo seznámit pedagogy MŠ s novými pracovními technikami, postupy a materiály, které rozšíří jejich znalosti v oblasti práce s papírem využitelné při praktických činnostech s dětmi. Učitelky se v rámci tohoto vzdělávání seznámily s prací na big shotu. Lektorkou byla Svatava Dekányová.

Seminář "Elektřina a jednoduché elektrické obvody"

5 listopadu 2014 a 21. listopadu 2014 se uskutečnil v Liberci druhý seminář technického směru Elektřina a jednoduché elektrické obvody. Program byl zaměřen na objevování vlastností statické elektřiny a jednoduchých elektrických obvodů formou her. Na tento seminář se bohužel přihlásilo málo pedagogů. Důvodem byl strach. Ovšem ti kteří seminář navštívili určitě nelitovali a po absolvování konstatovali, že obavy byly naprosto zbytečné. Zjisjtili, že existuje spousta jednoduchých a velice zábavných pokusů, které lze praktikovat i s dětmi předškolního věku. Seminář lektorovala Mgr. Jana Bittnerová.

Seminář "Rozvíjení matematických dovedností"

V pátek 10 října 2014 a 22. října 2014 se uskutečníl v Liberci v IQ parku první ze čtyř seminářů technického směru Rozvíjení matematických dovedností. Na tento program jsme mohli přijmout maximálně 20 účastnic, bohužel jsme tedy nemohli vyhovět všem přihlášeným. Tímto se moc omlouváme, ale z důvodů kapacity to nebylo možné. Program byl zaměřen na rozvíjení logického myšlení dětí v předškolním věku formou her. Poznávání tvarů, symetrické obrázky, svět čísel , rozlišování menší větší. Seminář se uskutečnil pod vedením lektorky Mgr. Jany Bittnerové.

Seminář "Zimní dílna"

V pondělí 6. října 2014 se uskutečnil v Turnově v prostorách Vzdělávacího centra seminář Zimní dílna, který se pak opakoval ještě 14. října 2014 v Liberci v budově Babylonu. O tento seminář byl veliký zájem a místo plánovaných 20 účastnic se přihlásilo 31. Po dohodě s lektorkami jsme umožnili program absolvovat všem přihlášeným. První část vyúky byla zaměřena na teoretický výklad tradičních obřadů, pranostik a zvykosloví pro zimní období a ve druhé části si účastníci vyzkoušeli zvykoslovné předměty k danému ročnímu období vyrobit. Seminář se uskutečnil pod vedením Mgr. Terezy Nemethové a Mgr. Jany Válkové Střílkové.

Workshop "Práce s vlnou"

Dne 2. října 2014 proběhl v Liberci v budově Babylonu workshop Práce s vlnou - plstění. Tento workshop proběhl ještě 23. října 2014 v Semilech a 24. října 2014 v Turnově. V rámci tohoto vzdělávacího programu se pedagogové z MŠ dozvěděli spoustu informací o zpracování vlny( praní, příprava vlny, barvení, česání) a technice plstění. V druhé části programu si pedagogové z MŠ sami vyzkoušeli plstění za sucha a za mokra. Hlavním cílem tohoto programu bylo ukázat pedagogům možnosti, jak děti naučit manuální zručnosti, rozvinout fantazii a procvičit jemnou a hrubou motoriku.Na konci výuky se každý mohl pochlubit svým výrobkem. Tento program můžeme hodnotit , jako velice zdařilý. Workshop se uskutečnil pod vedením zkušené lektorky Jany Šilarové.

Seminář "Drátky a korálky"

Dne 26.08.2014 proběhl první ze sedmi workshopů Práce s drátky a korálky v budově Vzdělávacího centra v Turnově. Stejný seminář se uskutečnil ještě v Liberci v budově Babylonu 28.08.2014. Oba semináře se těšily vyskoké účasti. Z původně plánovaných 10 účastnic na jeden seminář se zůčastnilo v Turnově 16 učitelek a v Liberci 14. Seminář byl zaměřen na tvůrčí činnost, jak motivovat děti k tvořivosti a vzbudit v nich zájem práci zdárně dokončit. Učitelky se zde seznámily s různými technikami drátování, jako třeba šitá krajka, nebo gizmování. Každá z účastnic si mohla vyzkoušet vyrobit jednoduché předměty. Například zápich, rybičku,náramek, náhrdelník a anděla. Seminář se uskutečnil pod vedením vynikající lektorky Svatavy Dekányové.


AKTUÁLNĚ - Blok seminářů v září

  • Prožitková pedagogika (Mgr. Capoušková) - 19. září 2014 (9.00-15.30)
  • Lektorské a prezentační dovednosti (Mgr. Drahoňovská) - 22., 23., 24. a 29. září 2014 (8.00-14.30)
  • Osobnostně sociální rozvoj (Mgr. Drahoňovská) - 30. září 2014 (8.00-14.30)

Místo konání: Vzdělávací centrum Turnov

Jedná se o první ze tří bloků vzdělávacího programu. Jeden blok se vždy skládá z osmi vyučovacích hodin na téma v tomto případě Prožitková pedagogika a na to navazuje vždy 32 hodin lektorských a prezentačních dovedností a 8 hodin osobnostně sociálního rozvoje. Po absolvování tohoto bloku si každá z účastnic vyzkouší lektorování v praxi ve své školce a poté bude následovat supervizní setkání s lektorkou Mgr. Drahoňovskou, kde budou moci konzultovat své zkušenosti. Každá z přihlášených účastnic musí absolvovat tento blok celý. Po absolvování tohoto bloku bude každá z účastnic moci působit jako lektorka pro pedagogy MŠ především v rámci Libereckého kraje. Zbylé dva vzdělávací programy - Komunikace s dítětem a Prožitková pedagogika - se uskuteční v říjnu 2014 a v lednu 2015 v Liberci.