Seminář "Magnety"

23. 1. 2015 a 11. 1. 2015 se uskutečnil třetí ze čtyř seminářů technického zaměření – Magnety. Tento vzdělávací program proběhl, jako i předešlé, v Liberci v prostorách IQ parku. Semináře se účastnilo celkem 12 pedagogů z mateřských škol. Lektor Mgr. Petr Desenský předvedl účastníkům spoustu jednoduchých pokusů s magnety, které mohou pak používat ve své praxi. V rámci školení jim také předvedl různé stavebnice, které se na trhu vyskytují a ukázal jim možnosti využití. Účastníci odcházeli nadšení a plní dojmů.