Seminář "Logopedická péče"

v Liberci v budově Babylonu jsme v rámci projektu uspořádali seminář Logopedická péče - lektorské a prezentační dovednosti. Jedná se o druhý seminář tohoto zaměření. Semináře se zúčastnilo celkem 7 pedagogů a celý program absolvovalo 6. Na programu bylo 8 hodin na téma Logopedická péče a 48 hodin lektorských a prezentačních dovedností zakončených supervizí. Každý z účastníků si vyzkoušel lektorovat ve své školce a při posledním setkání – supervizi – si pak mohli vyměnit své zkušenosti. Lektorování logopedické péče se ujala Mgr. Helena Vacková, lektorskými a prezentačními dovednosti provedla účastníky Mgr. Hana Drahoňovská.