Seminář "Letní dílna"

Poslední z velice úspěšných seminářů klíčové aktivity číslo tři byla Letní dílna, která se uskutečnila v Liberci a v Turnově. Semináře se zúčastnilo celkem 29 účastnic. Lektorky Mgr. Tereza Nemeth a Mgr. Jana Válková Střílková seznámily frekventantky s tradicemi letního období a ukázaly jim výrobu zvykoslovných předmětů vztahujících se k této části roku.