Seminář "Jarní dílna"

V pondělí 23. února proběhla v Turnově Jarní dílna, kterou jsme zopakovali ještě 24. února v Liberci a která je již třetí v řadě. V létě jsme uskutečnili Podzimní dílnu a na podzim Zimní. Ještě nás čeká Letní dílna. Jarní dílna měla veliký úspěch a vysoký počet účastníků. Celkem se na obě dílny přihlásilo 31 pedagogů z MŠ z celého Libereckého kraje. Lektorky seznámily účastníky s různými jarními tradicemi a zvykoslovnými předměty, jako jsou Velikonoce, masopust nebo vynášení smrti. V druhé polovině semináře si účastníci vyzkoušeli některé zvykoslovné předměty vyhotovit. Seminář proběhl pod vedením lektorek Mgr. Terezy Nemeth a Mgr. Jany Válkové Střílkové.