Aktivně a kreativně ve školce

Závěrečná konference

4. 6. 2015 proběhla ve Vzdělávacím centru Turnov závěrečná konference k projektu Aktivně a kreativně ve školce. Na programu byla rekapitulace projektu, vyhodnocení jednotlivých klíčových aktivit a vyhodnocení projektu, jako celku. Po prezentaci projektu následovala volná diskuse, kde se zúčastnění vyjádřili k úspěšnosti programu. Ohlasy byly na projekt velice pozitivní a všichni mají velký zájem v tomto duchu s námi spolupracovat i na dalších projektech.

Seminář "Letní dílna"

Poslední z velice úspěšných seminářů klíčové aktivity číslo tři byla Letní dílna, která se uskutečnila v Liberci a v Turnově. Semináře se zúčastnilo celkem 29 účastnic. Lektorky Mgr. Tereza Nemeth a Mgr. Jana Válková Střílková seznámily frekventantky s tradicemi letního období a ukázaly jim výrobu zvykoslovných předmětů vztahujících se k této části roku.

Workshop "Využití odpadního materiálu pro tvůrčí činnost"

Poslední workshop v rámci projektu Aktivně a kreativně ve školce se uskutečnil v Turnově, Liberci a Semilech.
Jednalo se o Využití odpadního materiálu pro tvůrčí činnost a účastnice se zde naučily využívat odpady každé běžné domácnosti k výrobě krásných dekorativních předmětů, hraček a společenských her.
Jako výchozí materiál posloužily například obaly od vajíček, PET lahve, různé kelímky od potravin atd.

Seminář "Práce s pedigem"

Workshop Práce s pedigem byl pořádán jako předpodlení z akcí v rámci klíčové aktivity 4 v Turnově, Liberci a Semilech. Lektorka seznámila frekventanty s materiálem a ukázala jim, jak lze pedig využít při práci s předškolními dětmi. Dozvěděli se o jaký materiál se jedná, kde ho lze zakoupit, jak ho skladovat, připravit pro práci a zkusili si vyrobit jednoduché dekorační předměty, jako motýlek, sluníčko, klícka a Velikonoční ozdoby.

Seminář "Využití přírodnin pro tvůrčí činnost"

V měsíci březnu proběhl v rámci projektu workshop Využití přírodnin pro tvůrčí činnost, kde se pedagogové seznámili s různými materiály a možnostmi výroby předmětů, při kterých děti v předškolním věku mohou rozvíjet manuální zručnost, fantazii a kreativitu. Workshop se uskutečnil celkem čtyřikrát a to v Turnově, Liberci, Semilech a v České Lípě. Celkem se zúčastnilo 44 pedagogů. Nejvyšší účast jsme zaznamenali v České Lípě, kam přišlo celkem 19 účastníků.

Výukové materiály

V příloze tohoto příspěvku naleznete ke stažení výukové materiály z kurzů a workshopů, které proběhly lednu–březnu 2015.

Seminář "Teplo"

Seminář Teplo je posledním seminářem v rámci klíčové aktivity 2 a proběhl 25. 2. 2015 a 20. 3. 2015 v Liberci v budově IQ parku. Zúčastnilo se celkem 14 pedagogů z MŠ z Libereckého kraje. Na programu byly pokusy a hravé objevování tepla, různé způsoby ohřívání, proudění teplého vzduchu nebo vody, např. pokus s obarvenou vodou zvaný Sopka. Lektorem byl Mgr. Petr Desenský.

Seminář "Jarní dílna"

V pondělí 23. února proběhla v Turnově Jarní dílna, kterou jsme zopakovali ještě 24. února v Liberci a která je již třetí v řadě. V létě jsme uskutečnili Podzimní dílnu a na podzim Zimní. Ještě nás čeká Letní dílna. Jarní dílna měla veliký úspěch a vysoký počet účastníků. Celkem se na obě dílny přihlásilo 31 pedagogů z MŠ z celého Libereckého kraje. Lektorky seznámily účastníky s různými jarními tradicemi a zvykoslovnými předměty, jako jsou Velikonoce, masopust nebo vynášení smrti. V druhé polovině semináře si účastníci vyzkoušeli některé zvykoslovné předměty vyhotovit. Seminář proběhl pod vedením lektorek Mgr. Terezy Nemeth a Mgr. Jany Válkové Střílkové.

Seminář "Magnety"

23. 1. 2015 a 11. 1. 2015 se uskutečnil třetí ze čtyř seminářů technického zaměření – Magnety. Tento vzdělávací program proběhl, jako i předešlé, v Liberci v prostorách IQ parku. Semináře se účastnilo celkem 12 pedagogů z mateřských škol. Lektor Mgr. Petr Desenský předvedl účastníkům spoustu jednoduchých pokusů s magnety, které mohou pak používat ve své praxi. V rámci školení jim také předvedl různé stavebnice, které se na trhu vyskytují a ukázal jim možnosti využití. Účastníci odcházeli nadšení a plní dojmů.

Seminář "Logopedická péče"

v Liberci v budově Babylonu jsme v rámci projektu uspořádali seminář Logopedická péče - lektorské a prezentační dovednosti. Jedná se o druhý seminář tohoto zaměření. Semináře se zúčastnilo celkem 7 pedagogů a celý program absolvovalo 6. Na programu bylo 8 hodin na téma Logopedická péče a 48 hodin lektorských a prezentačních dovedností zakončených supervizí. Každý z účastníků si vyzkoušel lektorovat ve své školce a při posledním setkání – supervizi – si pak mohli vyměnit své zkušenosti. Lektorování logopedické péče se ujala Mgr. Helena Vacková, lektorskými a prezentačními dovednosti provedla účastníky Mgr. Hana Drahoňovská.