Vzdělávací programy a semináře pro nelékařský zdravotnický personál a střední zdravotnický management

  • nabízené programy je možné akreditovat u České asociace sester s přidělením kreditních bodů za jejich absolvování
  • objednat je možné jak celé vzdělávací programy, tak i samotné dílčí semináře
  • vzdělávací akce lze realizovat dle domluvy ve Vašem zařízení nebo v našich moderně vybavených prostorách
  • v případě větší spolupráce nabízíme možnost množstevních slev a individuálních cen dohodou
  • není-li uvedeno jinak, je výuka realizována prezenční formou
  • abychom mohli garantovat odpovídající kvalitu a efektivitu našich vzdělávacích služeb, je kapacita všech programů omezena na nejvýše 20 účastníků
  • uvedené ceny jsou za kompletní realizaci jedné vzdělávací akce bez ohledu na počet účastníků

Nabízené vzdělávací programy a semináře

Název programu / modulu Rozsah Lektor Cena
Komunikační dovednosti zdravotnického personálu 18 hod. 24.300 Kč
- Efektivní komunikace s pacienty 6 hod. Martina Škodová, DiS. 8.100 Kč
- Jednání s problémovým pacientem 6 hod. Martina Škodová, DiS. 8.100 Kč
- Empatie a asertivita 6 hod. Martina Škodová, DiS. 8.100 Kč
Manažerské dovednosti zdravotnického personálu 32 hod.
- Motivace a hodnocení 6 hod. PaedDr. Olga Medlíková 15.000 Kč
- Time-management 6 hod. PaedDr. Olga Medlíková 15.000 Kč
- Efektivní vedení týmu 6 hod. PaedDr. Olga Medlíková 15.000 Kč
- Asertivita a řešení konfliktů 6 hod. PaedDr. Olga Medlíková 15.000 Kč
- Rozvoj profesních kompetencí prostřednictvím supervize a koučování 4 hod. PaedDr. Olga Medlíková 11.000 Kč
- Individuální a skupinový trénink supervize a koučování 4 hod. PaedDr. Olga Medlíková 11.000 Kč
Prezentační dovednosti 16 hod. 13.200 Kč
- Tvorba elektronických prezentací 12 hod. Mgr. Jan Voňavka 8.800 Kč
- Prezentační techniky a strategie 4 hod. Mgr. Hana Drahoňovská 4.400 Kč
Duševní hygiena zdravotnického personálu 8 + 4* hod. 10.800 Kč
- Psychohygiena 4 + 2* hod. ThDr. K. Brzáková Beksová, Th.D.
Mgr. K. Korda Jedzoková
5.400 Kč
- Syndrom vyhoření 4 + 2* hod. ThDr. K. Brzáková Beksová, Th.D.
Mgr. K. Korda Jedzoková
5.400 Kč
Zdravotnická etika 4 + 8* hod. 10.800 Kč
- Základy etiky 6* hod. ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D. 5.400 Kč
- Poslední věci člověka 4 + 2* hod. ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D. 5.400 Kč
Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v cizím jazyce** 30 + 40* hod. 31.000 Kč
- Odborná zdravotnická terminologie** 40* hod. Mgr. Adéla Kotasková (AJ)
Mgr. Kateřina Čepelíková (NJ)
16.000 Kč
- Odborná komunikace s pacientem v cizím jazyce** 20 hod. Mgr. Adéla Kotasková (AJ)
Mgr. Kateřina Čepelíková (NJ)
10.000 Kč
- Praktický komunikační trénink** 10 hod. Mgr. Adéla Kotasková (AJ)
Mgr. Kateřina Čepelíková (NJ)
5.000 Kč
Sociálně-právní minimum 12* hod. Mgr. Radka Paličková 7.200 Kč
Péče o osobu s demencí 8 hod. ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D. 6.400 Kč
Kvalitní ošetřovatelská péče o seniory s využitím prvků konceptu bazální stimulace 8 hod. Martina Škodová, DiS. 9.500 Kč
Poskytování kvalitní paliativní péče 8 hod. Martina Škodová, DiS. 9.500 Kč

* distanční výuka formou e-learningu
** k dispozici ve variantě anglický jazyk a německý jazyk


Informace, objednávky

Ing. Lenka Krupařová
manažerka vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov

tel.: 739 426 308
e-mail: kruparova@vctu.cz

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz