Základy fotografování - recenze

Plni očekávání jsme se 8. března sešli v učebně VCT na první lekci kurzu Základy fotografování. A hned jsme se pustili do práce. Postupně jsme se obeznámili s pravidly správného fotografování, s nejčastějšími chybami i úpravami fotografií na počítači. Jednotlivé lekce byly tematicky zaměřené na portrét, zátiší, industriální architekturu, květy a přírodu jako takovou. V neposlední řadě jsme se učili využívat doposud neznámé funkce fotoaparátu.

Načerpanou teorii jsme vždy během týdne prakticky zkoušeli a na následující lekci představili ostatním výsledky svého snažení. Což bylo zajímavé a obohacující, protože přístup každého frekventanta byl osobitý. Naše poděkování patří lektorovi kurzu Ing. Aleši Hégrovi, který se ukázal jako zanícený fanoušek fotografování. Svůj zájem na nás v přátelské atmosféře přenášel a především se s námi nezištně dělil o své fotografické vědomosti a bohaté praktické zkušenosti.

Věřím, že fotoalba absolventů kurzu se díky nově získaným kompetencím zaplní v brzké době vydařenými snímky, a doufám, že se třeba setkáme v nějakém rozšiřujícím či zdokonalovacím vzdělávacím programu o fotografování.

Pavel Doubrava, 23. 4. 2018

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz