"Vzdělávejte se pro růst"

Nabízíme

Komplexní spolupráci od vytvoření a podání žádosti o podporu až po samotnou realizaci vybraných vzdělávacích aktivit pro Vaše zaměstnance.

 • konzultace
 • pomoc při tvorbě žádosti o podporu
 • realizace širokého spektra vzdělávacích kurzů

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v březnu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost novou průřezovou výzvu "Vzdělávejte se pro růst", která je určena na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

V rámci této výzvy bude rozděleno celkem 2,3 miliard Kč. Podpora je určena pro vybraná odvětví české ekonomiky. Cílem je podpořit růst české ekonomiky prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů vybraných cílových skupin.

Vzhledem k šíři zaměření se průřezová výzva dělí na tři dílčí výzvy. V této fázi jsou výzvy určeny pro MPSV a další instituce státní správy (MMR, MPO), které připraví individuální projekty. Ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu a centrální Úřad práce ČR pak prostřednictvím těchto projektů dále poskytnou prostředky na vzdělávání zaměstnanců a adaptabilitu zaměstnavatelů, rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání, poskytování poradenství při hledání pracovní pozice a podobně.


"Vzdělávejte se pro růst - Adaptabilita"

Finanční prostředky ve výši 1,3 miliardy Kč budou v rámci výzvy "Vzdělávejte se pro růst - Adaptabilita" rozděleny mezi vybraná odvětví následujícím způsobem:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Sociální služby (ambulantní a terénní) 300 mil. Kč
 • Strojírenství 200 mil. Kč
 • Stavebnictví 150 mil. Kč
 • Nezávislý maloobchod (pouze malé a střední podniky) 100 mil. Kč
 • Ubytování, stravování a pohostinství 80 mil. Kč
 • Odpadové hospodářství 20 mil. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Cestovní ruch 150 mil. Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Energetika 300 mil. Kč

"Vzdělávejte se pro růst - Rekvalifikace"

Pro výzvu "Vzdělávejte se pro růst - Rekvalifikace" byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 miliarda Kč.

Cílovými skupinami jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, pečující (fyzické) osoby, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením a příjemcům příspěvku na péči, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání i nezaměstnaní nezařazení v evidenci úřadu práce. Režim čerpání bude obdobný jako u výzvy "Vzdělávejte se pro růst - Adaptabilita".

PřílohaVelikost
Vzdělávejte se pro růst - Adaptabilita (text výzvy)194.62 KB
Vzdělávejte se pro růst - Adaptabilita (příloha - podporované obory)92.38 KB
Vzdělávejte se pro růst - Rekvalifikace (text výzvy)218.25 KB
Vzdělávejte se pro růst - Rekvalifikace (příloha - podporované obory)45.8 KB
Tisková zpráva k projektu (18. 3. 2011)141.12 KB
Tisková zpráva k projektu (11. 4. 2011)132.67 KB
Průřezová výzva projektu Vzdělávejte se pro růst152.41 KB
Manuál pro zájemce o vstup do projektu270.41 KB

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz