Vzděláním k pracovnímu zařazení

V úterý 28. 8. 2007 proběhla v prostorách Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově závěrečná konference projektu Vzděláním k pracovnímu zařazení - pečovatelství a osobní asistence. Konference se zúčastnili zástupci města, Úřadu práce v Liberci, zástupci zaměstnavatelů z oblasti sociálních služeb, absolventi rekvalifikací a lektoři. U příležitosti ukončení projektu byla vydána (a na konferenci distribuována) brožura, která shrnuje průběh celého projektu, jeho výsledky a ohlasy.

Zaměření projektu vycházelo z připravovaného zákona o sociálních službách, základem pak bylo zavedení systému vzdělávání, poradenství a pracovního zařazení v oblasti pečovatelství a osobní asistence. Projekt byl realizován od září 2005 do srpna 2007.

Těžiště projektu spočívalo v rekvalifikaci určené pro nezaměstnané či ohrožené nezaměstnaností z celého Libereckého kraje. V plánu byla realizace dvou typů rekvalifikačních kurzů, konkrétně Pracovník sociální péče a Osobní asistent. Vedle toho bylo počítáno s poradenstvím pro absolventy v otázkách pracovního zařazení a s podporou vytváření nových pracovních míst v oboru.

Výsledky a výstupy projektu:

Během tohoto dvouletého projektu mělo být proškoleno 54 osob v rekvalifikačních kurzech, z toho odhadem 80% (tj. 43 osob) mělo kurz absolvovat včetně závěrečných zkoušek a získat osvědčení o rekvalifikaci. Výsledkem mělo být také 32 podpořených pracovních míst.

Všechny aktivity proběhly dle plánu a konečným výsledkem projektu je celkem 61 účastníků rekvalifikačních kurzů, z toho 56 úspěšných absolventů. Rekvalifikací bylo podpořeno 33 pracovních míst. Celý projekt i jednotlivé aktivity byly v naprosté většině účastníky kladně hodnoceny. Vzhledem k dostatečnému zájmu o kurzy se podařilo splnit, dokonce překročit plánované výsledky projektu.

Partneři projektu:

  • Město Turnov
  • Úřad práce v Semilech
  • Zdravotně sociální služby Turnov
  • Střední zdravotnická škola Turnov

Bližší informace o projektu a jednotlivých kurzech lze získat na telefonu: 736 662 998.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz