Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Úvod do supervize a koučování v pomáhajících profesích

 • Rozsah: 5 hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Andrea Brožová Doubková
 • Cena za účastníka: 590 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 5.900 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Základní terminologie
  2. Formy supervize a koučování, etické zásady a principy
  3. Praktické dovednosti v supervizi a koučování

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU