sociální oblast

Komunikační dovednosti a osobnost pracovníka v sociálních službách

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: program akreditovaný MPSV
 • Cílová skupina: PC/SP
 • Lektor: Bc. Martina Janatková, DiS.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. komunikace obecně
  2. specifika komunikace s uživateli sociálních služeb
  3. komunikace s rodinou jako nedílná součást péče
  4. vypjaté situace a riziko konfliktů
  5. osobnost pečujícího
  6. komunikace v týmu

Emoční inteligence v pečovatelství

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: program akreditovaný MPSV
 • Cílová skupina: PC/SP
 • Lektor: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Úvod – Schopnosti člověka
  2. Determinace inteligence
  3. Emoční inteligence
  4. Psychohygienické zásady

Psychologické aspekty sociální práce

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: program akreditovaný MPSV
 • Cílová skupina: PC/SP
 • Lektor: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Úvod – interakce psychologie a sociální práce
  2. Psychické fenomény
  3. Temperament a charakter

Úvod do problematiky seniora jako oběti

 • Rozsah: 7 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 • Cena za účastníka: 840 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 8.400 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Syndrom EAN
  2. Senior jako oběť domácího násilí
  3. Oběti a sdělovací prostředky
  4. Úloha policie v případech domácího násilí
  5. Úloha zdravotníků

Vedení lidí formou koučování

 • Rozsah: 16 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Mgr. Andrea Brožová Doubková
 • Cena za účastníka: 1.760 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 17.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Teoretické vymezení základních pojmů a východisek
  2. Koučovací techniky
  3. Koučink jako nástroj manažera
  4. Koučování při vedení týmu
  5. Dobrá praxe při koučování
  6. Praktické využívání koučinku
  7. Koučink - jako součást řídících mechanismů organizace

Úvod do problematiky syndromu CAN

 • Rozsah: 7 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 • Cena za účastníka: 840 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 8.400 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. syndrom CAN
  2. tělesné týrání
  3. psychické týrání
  4. zneužívání sexuální
  5. zanedbávání
  6. zvláštní formy týrání a zneužívání dětí
  7. komerční sexuální zneužívání dětí

Dokumentace v sociálních službách

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Vlasta Klemtová
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. dokumentace
  2. život dokumentu
  3. seznam platné dokumentace
  4. úložiště dokumentace
  5. formy dokumentace
  6. osobní dokumentace klienta
  7. směrnice a metodiky vztahující se k vedení dokumentace

Využití mediačních technik v sociální práci

 • Rozsah: 12 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 • Cena za účastníka: 1.600 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 16.000 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. úvod do problematiky mediace
  2. mocenské formy rozhodování versus mediace
  3. důvody vzájemného neporozumění
  4. pozice a zájem
  5. charakteristika mediace a hlavní úkoly a role mediátora
  6. techniky aktivního naslouchání
  7. neutrální jazyk
  8. přeformulování stížnosti na potřebu
  9. procesní fáze mediace
  10. těžkosti v průběhu jednotlivých fází
  11. formy ukončení mediace

Úvod do problematiky domácího násilí z pohledu sociální práce

 • Rozsah: 6 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 • Cena za účastníka: 720 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 7.200 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Identifikace domácího násilí
  2. Oběti domácího násilí
  3. Sekundární viktimizace z pohledu sociální práce
  4. Kvalita života ?předtím a potom?
  5. Legislativní úprava
  6. Služby pro oběti domácího násilí
  7. Příklady z praxe

Psychohygiena v sociální práci

 • Rozsah: 6 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Cena za účastníka: 720 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 7.200 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. aspekty vedoucí k psychické rovnováze
  2. sebepoznávací test
  3. rozpoznání zátěže, stresu a manipulace
  4. relaxační techniky

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz