sociální oblast

Základy první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: program akreditovaný MPSV
 • Cílová skupina: SP/PC/PP/VP
 • Lektor: Mgr. Jana Neumannová
 • Cena za účastníka: 1.200 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 12.000 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Úvod - tísňové volání, polohování a transport raněných
  2. Resuscitace
  3. Šok, bezvědomí
  4. Krvácení, rány
  5. Poranění kostí a kloubů, úrazy
  6. Náhlé stavy ohrožující život

Komunikační dovednosti a osobnost pracovníka v sociálních službách

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Cílová skupina: PC/SP
 • Lektor: Bc. Martina Janatková, DiS.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. komunikace obecně
  2. specifika komunikace s uživateli sociálních služeb
  3. komunikace s rodinou jako nedílná součást péče
  4. vypjaté situace a riziko konfliktů
  5. osobnost pečujícího
  6. komunikace v týmu

Emoční inteligence v pečovatelství

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Cílová skupina: PC/SP
 • Lektor: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Úvod – Schopnosti člověka
  2. Determinace inteligence
  3. Emoční inteligence
  4. Psychohygienické zásady

Psychologické aspekty sociální práce

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Cílová skupina: PC/SP
 • Lektor: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Úvod – interakce psychologie a sociální práce
  2. Psychické fenomény
  3. Temperament a charakter

Úvod do problematiky seniora jako oběti

 • Rozsah: 7 hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 • Cena za účastníka: 840 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 8.400 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Syndrom EAN
  2. Senior jako oběť domácího násilí
  3. Oběti a sdělovací prostředky
  4. Úloha policie v případech domácího násilí
  5. Úloha zdravotníků

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz