Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

psychologie

Depresivní stavy

Kategorie

„Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější – v lásce, životě i v umírání.“ (Elisabeth Kübler-Ross)

Kde je hranice mezi špatnou náladou a depresí? Kurz Depresivní stavy Vás seznámí s depresivními poruchami obecně, poznáte rozdíl v závažnosti jednotlivých stavů. Zjistíte, jak se počínající deprese mohou projevovat. Ověříte si, zda máte sklony k depresivním stavům. V rámci cvičení a skupinových aktivit se naučíte předcházet napětí, díky relaxačním technikám poznáte, jak se rychle uvolnit.

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU

Syndrom vyhoření

Kategorie

S termínem Burn out syndrom neboli syndrom vyhoření jsme se asi všichni setkali. Dáváme si vysoké cíle, chceme být perfektní v práci, očekávání jsou obrovská. Naše pracovní nadšení však může vést ke zklamání, když se ne vše daří, jak bychom chtěli. Naše velké nasazení nás může dohnat až k vyčerpání.

Ale jak poznat, jestli jsme pouze unavení nebo se nás úplné vyhoření skutečně týká? Jak rozpoznat, že nás nebo naše blízké ohrožuje? Jak mu předejít?

Kurz vedený zkušenou lektorkou Vás seznámí s typickými projevy syndromu vyhoření, rizikovými faktory jeho vzniku. Přiblíží zásady psychohygieny, které fungují jako prevence. Naučí Vás relaxačním technikám určeným k rychlému uvolnění.

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU

Poslední věci člověka

Kategorie

„Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější – v lásce, životě i v umírání.“ (Elisabeth Kübler-Ross)

Sigmund Freud kdysi napsal, že smrt je nevyhnutelným vyústěním každého života. Smrt je součástí našeho života a my si opět zvykáme o ní více slyšet, mluvit a přijímat ji. Pojďte nahlédnout do vnímání smrti v historickém kontextu. Dozvíte se víc o umírání, stáří, o duševních proměnách, které ho provází. Nemusí to být pouze smutné téma. Budete hledat kvality stárnutí a stáří, naučíte se bránit ageismu, lépe porozumíte seniorům ve vašem okolí.

Kurz vedený lektorkou s dlouhodobou praxí v oblasti péče o seniory vám pomůže v základech péče o dlouhodobě nemocné a umírající. Poradí Vám, jak jim naslouchat, komunikovat s nimi a jak dobře zvládnout poslední věci člověka.

Kurz je určený pro všechny, kteří žijí se seniory, starají se o ně nebo jednoduše chtějí najít společnou řeč.

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU