mateřské školky

Základy výuky kritického myšlení

Intenzivní vzdělávací program, který si klade za cíl přispět k rozšíření praktických nástrojů pro učitele, kteří dětem pomáhají, aby odcházely z MŠ s aktivovaným osobním potenciálem, neztrácely tvořivost, fantazii a kritického ducha, aby si uchovaly spontánnost a otevřenost založenou na sebejistotě prověřené praxí.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Součástí semináře budou následující témata:

 1. Vývojová specifika dětí předškolním věku
  1. Význam péče o rozvoj kritického myšlení dětí v předškolní pedagogice
  2. Svět potřeb dětí MŠ
  3. Konflikt rozvoje autonomie dětí a potřeby bezpečí a jistoty v předškolním věku
  4. Samostatnost a rozvoj vůle
  5. Způsoby myšlení dětí předškolního věku
   • Předpojmové, symbolické
   • Názorné (egocentrismus, fenomenismus, magičnost, personifikace, antropomorfismus)
 2. Proces poznávání a učení dětí v MŠ
  1. Spontánní, záměrné a prožitkové učení
  2. Dětské vidění světa, prekoncepty
  3. Konstruktivistická pedagogika jako praktický nástroj rozvoje kritického myšlení
  4. Úloha učitele MŠ v procesu učení kritického myšlení
  5. Třífázový model učení
   • Evokace
   • Uvědomění si významu nových informací
   • Reflexe
  6. Příkladové zpracování plánu školní aktivity podle třífázového modelu učení (práce ve skupinách, společná reflexe)
 3. „Jak rozlišit smysl od nesmyslu“
  1. Zásady a typy podpory dítěte v procesu učení
  2. Hry a aktivity podporující jednotlivé schopnosti, podmiňující rozvoj kritického myšlení:
   (názorné ukázky, práce ve skupinkách, společná reflexe-význam a prožitková hodnota aktivit)

   • Autonomní, nezávislé myšlení
    • Co si myslíš o obrázku
    • Diamantové myšlení
    • Filozofování
    • Nápady na téma
   • Představivost
    • Co by, kdyby
    • Abstraktní obrázky
    • Kouzelné otázky
    • Tajné poklady
   • Bystrost, všímavost a zvídavost
    • Nasbírej zvuky
    • Paměťové obrazy
    • Zamíchej a srovnej
    • Přečti moje myšlenky
    • Co je vždycky pravdivé
    • Prstové otázky
    • Otázková víla
   • Schopnost efektivního zjišťování - „Přijdu tomu na kloub“
    • Detektivní stezka
    • Vynálezy
    • Myšlenkové mapy
    • Věděli jste, že...

 • Rozsah: 8 vyučovacích hodin
 • Typ: program akreditovaný MŠMT
 • Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská
 • Cena: 1.800 Kč
 • Aktuální termín:


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Ve výuce matematiky v Jižní Koreji, Singapuru a třeba v USA se v současné době stále víc využívají jako žákovské pomůcky magnetické stavebnice. Také v Česku jejich obliba roste, avšak jsou většinou používány pouze jako hračky. Málo se ví, že jejich tvůrci do nich vložili velký didaktický potenciál, který budeme na akci společně objevovat. Ukážeme si, že manipulativní činnosti s nimi jsou na všech stupních škol plnohodnotnou metodou získávání nových poznatků v geometrii.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Součástí semináře budou následující témata:

 • Představení magnetických stavebnic Geomag a Magformers
  • Tvořím různé obrázky
  • Vyplňuji obrázek pomocí tvarů
  • Hledám a pojmenovávám tvary – čtverec, trojúhelník a kruh
  • Doplňuji souměrný obrázek
  • Hledám, tvořím, pojmenovávám geometrické tvary v rovině
  • Tvořím stavby
  • Vím, co jsou obrázky, a co jsou opravdové věci (stavby), dokážu je vytvořit
  • Hraju si se stavebnicí
  • n-úhelníky, jejich klasifikace a vlastnosti
  • Kruh a jeho části
  • Měření úhlu
  • Pokrývání roviny
  • Symetrie v rovině
  • Krychle a její sítě
  • Hranol, jehlan, kužel, válec, koule
  • Složené prostorové útvary
 • Další možnosti stavebnice Magformers
  • Práce s didaktickými pomůckami – publikacemi


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

1. modul - Úvod do problematiky, podmínky vzdělávání

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod do problematiky
  • Historie
  • Vývoj předškolního vzdělávání
  • Jiné zkušenosti
  • Právní předpisy a vyhlášky
 • Podmínky vzdělávání (personální, organizační, finanční, hygienické, ...)

2. modul - Psychofyzický vývoj dětí, spolupráce s rodiči

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Psychofyzický vývoj dětí mladších 3 let
  • Zákonitosti vývoje dětí raného věku
  • Rozdílnost v potřebách raného a předškolního věku dětí
  • Specifika dvouletých dětí v MŠ
  • Proces socializace v raném dětství
 • Spolupráce s rodiči
  • Charakter a potřeby současné rodiny
  • Výchovné styly v rodině a jejich vliv na proces rozvoje osobnosti dítěte
  • Pravidla pro budování vztahu MŠ s rodiči
  • Zásady efektivní komunikace učitele s rodiči
  • Formy spolupráce a předávání informací
  • Adaptační proces dvouletých dětí v MŠ

3. modul - Metody a formy vzdělávání

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Sladění činnosti ve věkově heterogenní skupině s dvouletými dětmi
 • Základní pravidla pro respektování rozvoje osobnosti dvouletých dětí při plánování výchovy
 • Obsah vzdělávání dvouletých dětí (analogie RVP PV v klíčových experimentech)
 • Pomůcky a materiály vhodné pro děti mladší tří let
 • Aplikace obsahu vzdělávání do metod a forem specifických pro raný věk dítěte

4. modul - Praktická část

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod
 • Jak na to
 • Kritéria hodnocení
 • Ukázky (harmonogram, integrovaný blok, řízené činnosti, ...)


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Kreslíme a modelujeme v MŠ

Kreslení a modelování mohou výraznou měrou rozvíjet předmatematické představy dětí předškolního věku. Rozvíjení prostorové představivosti je pak zásadní pro rozvíjení geometrické představivosti.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Podrobně se seznámíme s materiálem "Tvořivá geometrie 5 – Jak malé děti kreslí a modelují prostor", který bude účastníkům programu nabídnut.

Součástí semináře budou následující témata:

 • zamyšlení nad charakteristickými znaky dětské kresby
 • psychologický a geometrický pohled na kresbu
 • základy perspektivního kreslení (porozumění dětskému způsobu zobrazování)
 • z historie modelování
 • děti modelují a kreslí prostor z představy (práce s modelínou)
 • modelování pomocí Magformers

AKTUÁLNÍ TERMÍNY


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Jak rozvíjet čtenářskou pregramotnost a grafomotoriku

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Je zaměřen na aktuální problematiku v oblasti čtenářské pregramotnosti, včetně rozvoje grafomotoriky, pozorného naslouchání nebo motivace dětí předškolního věku při práci s literárním textem. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz