T-CENTRUM - Komunikace a tvůrčí psaní

V pokračování programu "Komunikace" se ve školním roce 2014/15 opět zaměříme na všechny čtyři oblasti lidské komunikace - mluvení, naslouchání, psaní a čtení.

Budeme rozvíjet naše řečové vyjadřování, obohacovat slovní zásobu, budeme rozvíjet naši dovednost naslouchat druhému.

Pustíme se do dalšího zkoumání velkého světa literatury, který skrývá mnoho krásného - budeme si povídat o knihách, číst zajímavé texty a snažit se jim porozumět, také budeme psát - povídky, pohádky, básničky, příběhy s dětským nebo zvířecím hrdinou.

Budeme prakticky "zkoumat", jak je komunikace mezi lidmi pro vyjadřování informací, myšlenek, názorů a pocitů důležitá.Programy T-Centra jsou podporovány z projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz