Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

T-CENTRUM - Komunikace a tvůrčí psaní

V pokračování programu "Komunikace" se ve školním roce 2014/15 opět zaměříme na všechny čtyři oblasti lidské komunikace - mluvení, naslouchání, psaní a čtení.

Budeme rozvíjet naše řečové vyjadřování, obohacovat slovní zásobu, budeme rozvíjet naši dovednost naslouchat druhému.

Pustíme se do dalšího zkoumání velkého světa literatury, který skrývá mnoho krásného - budeme si povídat o knihách, číst zajímavé texty a snažit se jim porozumět, také budeme psát - povídky, pohádky, básničky, příběhy s dětským nebo zvířecím hrdinou.

Budeme prakticky "zkoumat", jak je komunikace mezi lidmi pro vyjadřování informací, myšlenek, názorů a pocitů důležitá.



Programy T-Centra jsou podporovány z projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.