Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

T-CENTRUM - Programování je hra

Tento program je určený pro žáky se zájmem o počítače a moderní techniku. Aktivity jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení, rozbor a řešení problémů, základy algoritmizace a základy programování.

Pro vysvětlení základů programování je připraveno jednoduchý, vizuální, velmi intuitivní a zdarma dostupné programovací prostředí Scratch, vyvinuté speciálně pro výuku dětí.

V kurzu si vlastně budeme především hrát, zkoušet, tvořit a výsledkem bude nejeden zajímavý program nebo počítačová hra. Sami poznáte, že v tom nejsou žádné čáry, že programování je hra!

Aktuální termíny

  • 13. 3. 2015 (16.00-17.30)
  • 17. 4. 2015 (16.00-17.30)
  • 15. 5. 2015 (16.00-17.30)
  • 5. 6. 2015 (16.00-17.30)


Programy T-Centra jsou podporovány z projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.