T-CENTRUM - Talentovaní vítáni!

CELOROČNÍ PROGRAMY
PRO NADANÉ DĚTI
    AKTUALITY,
MÉDIA

Co je T-CENTRUM?

T-Centrum jako součást Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. bylo založeno v květnu 2013 a podporuje rozvoj kognitivního nadání žáků základních a středních škol.

Nabízí ucelený systém programů pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a gymnázií a výběrové programy pro žáky středních škol.

Naším cílem je systematicky podporovat talentované děti a nabízet jim jak přírodovědné, tak technické i humanitně zaměřené programy.

Spolupracujeme s MFF UK Praha, Technickou univerzitou v Liberci, Gymnáziem Turnov, iQLANDIÍ v Liberci, střediskem TOPTEC (pracoviště AV ČR), firmou MAHLE Behr Mnichovo Hradiště i dalšími firmami a institucemi, abychom zajistili obsahově zajímavé programy a kvalitní lektory.

V čem jsme jiní? Proč právě k nám?

Nabízíme programy orientované na vlastní činnost žáků, na samostatné objevování různých řešení a hledání vhodných postupů.

Žáci pracují v malém týmu, mají k dispozici moderní pomůcky a programy, využívají laboratoře Gymnázia v Turnově i firemní prostředí.

Všechny programy jsou vedeny kvalitními a zkušenými lektory s praxí a vysokou mírou odbornosti. Základem je individuální přístup k jednotlivým žákům a rozvoj tvořivosti každého z nich.

Snažíme se využívat všech dostupných projektů a dotačních programů pro další rozvoj vzdělávání nadaných žáků, zkvalitnění našich programů a rozšíření naší nabídky.

Spolupracujeme se základními školami našeho regionu, které nám doporučují talentované žáky, ale zároveň u nás vítáme všechny rodiče, kteří nás na své talentované dítě upozorní.

Třísložkový model nadání dle Josepha Renzulliho:

Nadání je tvořeno interakcí tří základních souborů lidských vlastností – nadprůměrnými obecnými schopnostmi, vysokou osobní angažovaností v úkolu a vysokou úrovní tvořivosti. Nadané a talentované děti jsou takové děti, které těmito soubory vlastností disponují nebo mají potenciál k jejich rozvoji a využívají je v libovolné potenciálně hodnotné oblasti lidské činnosti. Děti, které projevují nebo jsou schopny rozvinout interakci mezi oněmi třemi soubory vlastností, vyžadují širokou paletu vzdělávacích příležitostí a služeb, která není v běžném vzdělávacím rámci poskytována.

Svět nadání, č. 2,ročník 1., 2012, s. 12


Informace, dotazy

Ing. Lenka Voňavková
koordinátorka programů T-CENTRUM

telefon: 737 288 811
e-mail: vonavkova@vctu.cz

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz