T-CENTRUM - Poznáváme svoji minulost

Ve vlastivědně zaměřeném kroužku se děti seznámí s některými metodami historikovy práce a obohatí své znalosti z obecné, české i regionální historie. V rámci výuky si např. vyzkouší práci s historickými prameny, naučí se číst kurent, kterým se v českých zemích dříve psalo, pokusí se sestavit vlastní rodokmen, naučí se určovat umělecké slohy, seznámí se s nevýznamnějšími památkami Turnova a nejbližšího okolí. Pozornost bude věnována zejména dějinám každodenního života. Lekce budou probíhat hravou formou, využita bude rovněž nejmodernější technika.

Z provozních a kapacitních důvodů byl tento obor pro školní rok 2015/16 sloučen s oborem Píšeme pro radost a bude probíhat jako jeden společný obor.

  • Rozsah kurzu: 10 setkání v délce 90 minut (1× měsíčně, celý školní rok)
  • Cena: 2.000 Kč
  • Lektor: Mgr. et Bc. Lenka Procházková
  • Místo konání: Vzdělávací centrum Turnov
  • Aktuální termíny: 1. 10., 22. 10., 19. 11., 17. 12. 2015, 21. 1., 25. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 9. 6. 2016

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz