T-CENTRUM - Celoroční programy pro starší žáky

Níže uvedenou nabídkou celoročních programů T-Centra pro starší žáky bychom chtěli volně navázat na již proběhlé a probíhající programy pro mladší žáky. Některé z nabízených programů jsou logickým pokračováním či rozšířením programů pro mladší, některé programy zařazujeme do nabídky zcela nově. Účast na návazných (rozšiřujících) programech však není nijak podmíněna absolvováním odpovídajících programů pro mladší žáky. Programy na sobě nejsou nijak tematicky závislé a i bez předchozích zkušeností z programů pro mladší je můžete plnohodnotně a bez jakéhokolo handicapu absolvovat.

Všechny nabízené programy jsou orientované na vlastní činnost dětí, samostatné objevování řešení a vytváření výstupů. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému z účastníků. Uvedené programy jsou určené především pro žáky 5., 6. a 7. tříd ZŠ.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz