Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

T-CENTRUM - Celoroční programy pro mladší žáky

Současným trendem a snahou většiny škol, zájmových a vzdělávacích agentur i pedagogicko-psychologických poraden nejen v ČR je co nejvčasnější rozpoznání a rozvoj talentovaných a nadaných dětí. Ve snaze podpořit tento trend také v Turnově a jeho okolí, rozhodli jsme se vytvořit a nabídnout ucelený soubor vzdělávacích programů, které by nadání různého typu u dětí nenásilnou formou rozvíjely a posilovaly.

Všechny nabízené programy jsou orientované na vlastní činnost dětí, samostatné objevování řešení a vytváření výstupů. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému z účastníků. Uvedené programy jsou určené pro žáky 3., 4. a 5. tříd ZŠ.