Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

T-CENTRUM - Stavíme a řídíme roboty


Workshopy zdarma pro žáky základních škol a studenty středních škol a víceletých gymnázií ve věku 13–18 let!

Obsahem robotických programů je sestavování různých typů robotů a jejich naprogramování pro různé úkoly od těch jednodušších po složitější. Základním principem práce je hra se stavebnicemi LEGO Mindstorms a VEX, které vytváří podmínky pro rozvoj manuální zručnosti, kreativity a tvůrčího myšlení.

Žáci se učí logicky přemýšlet, poznávají algoritmické postupy, vymýšlejí nové možnosti řešení a na noteboocích si osvojují základy programování ve vizuálním vývojovém prostředí.

Praktickou a hravou činností se učí řešit problémy a získávají návyky badatelského způsobu učení. Těžištěm práce v jednotlivých workshopech je hra a práce s roboty, tedy jejich programování, vymýšlení různých aktivit a řešení dílčích problémů. Základem je badatelský přístup a týmová spolupráce.

Všechny programy jsou pro zájemce ZDARMA. Nezbytnou podmínkou účasti v programech je věk mezi 13 a 18 lety!

Organizace a termíny

Odpoledne s robotikou

 • 20. 4. 2018 (od 14.30 hod.)
 • společné setkání všech zájemců
 • detailní seznámení s náplní workshopů + zajímavá soutěž

Robotika I. – začátečníci

 • zahájení 4. 5. 2018 (16.00–18.00 hod.)
 • dále pravidelně ve stejném čase až do 15. 6. 2018
 • další pokračování pak od září 2018
 • celkem 12 setkání
 • Přihlásit se

Robotika II. – pokročilí

 • zahájení 4. 5. 2018 (14.00–16.00 hod.)
 • dále pravidelně ve stejném čase až do 15. 6. 2018
 • další pokračování pak od září 2018
 • celkem 12 setkání
 • Přihlásit se

Organizace a přihlášky

Pavla Stará
telefon: 734 570 273
e-mail: stara@vctu.cz


Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018", evid. č. 0018/7/NAD/2018.