Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

1. modul - Úvod do problematiky, podmínky vzdělávání

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod do problematiky
  • Historie
  • Vývoj předškolního vzdělávání
  • Jiné zkušenosti
  • Právní předpisy a vyhlášky
 • Podmínky vzdělávání (personální, organizační, finanční, hygienické, ...)

2. modul - Psychofyzický vývoj dětí, spolupráce s rodiči

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Psychofyzický vývoj dětí mladších 3 let
  • Zákonitosti vývoje dětí raného věku
  • Rozdílnost v potřebách raného a předškolního věku dětí
  • Specifika dvouletých dětí v MŠ
  • Proces socializace v raném dětství
 • Spolupráce s rodiči
  • Charakter a potřeby současné rodiny
  • Výchovné styly v rodině a jejich vliv na proces rozvoje osobnosti dítěte
  • Pravidla pro budování vztahu MŠ s rodiči
  • Zásady efektivní komunikace učitele s rodiči
  • Formy spolupráce a předávání informací
  • Adaptační proces dvouletých dětí v MŠ

3. modul - Metody a formy vzdělávání

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Sladění činnosti ve věkově heterogenní skupině s dvouletými dětmi
 • Základní pravidla pro respektování rozvoje osobnosti dvouletých dětí při plánování výchovy
 • Obsah vzdělávání dvouletých dětí (analogie RVP PV v klíčových experimentech)
 • Pomůcky a materiály vhodné pro děti mladší tří let
 • Aplikace obsahu vzdělávání do metod a forem specifických pro raný věk dítěte

4. modul - Praktická část

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod
 • Jak na to
 • Kritéria hodnocení
 • Ukázky (harmonogram, integrovaný blok, řízené činnosti, ...)


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz