Sociální oblast

Se vzděláváním v sociální oblasti jsme začali již v roce 2005 v rámci projektu ESF, kdy jsme získali akreditaci Ministerstva školství na rekvalifikační kurzy Pracovník sociální péče a Osobní asistent. Od roku 2007 jsme se na základě rozhodnutí MPSV akreditovanou institucí, jsme tedy oprávněni k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

V sociální oblasti nabízíme:


Informace, přihlášky

Bc. Monika Švancarová
manažerka vzdělávání v sociální oblasti

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov

tel.: 734 327 405
e-mail: svancarova@vctu.cz

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz