Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Sociální oblast

Se vzděláváním v sociální oblasti jsme začali již v roce 2005 v rámci projektu ESF, kdy jsme získali akreditaci Ministerstva školství na rekvalifikační kurzy Pracovník sociální péče a Osobní asistent. Od roku 2007 jsme se na základě rozhodnutí MPSV akreditovanou institucí, jsme tedy oprávněni k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

V sociální oblasti nabízíme:


Informace, přihlášky

Ing. Lenka Krupařová
manažerka vzdělávání v sociální oblasti

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov

tel.: 739 426 308
e-mail: kruparova@vctu.cz