Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Semináře pro zadavatele sociálních služeb

1. Zákon o sociálních službách Mgr. Ilona Kolářová 25.3.2008
2. Zákon o pomoci v hmotné nouzi, životním a existenčním minimu PaedDr. Petr Niederle 22.5.2008
3. Aplikace správního řádu v sociální oblasti JUDr. Karel Nežádal 21.2.2008
4. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí JUDr. Věra Novotná 29.4.2008
5. Komunikace a supervize Úspěšná komunikace v řízení a při jednání s občany ve státní správě. PhDr. Zdenka Bártová 6.11.2007
Profesní etiketa PhDr. Zdenka Bártová 8.1.2008
Asertivita v každodenním životě PhDr. Zdenka Bártová seminář již proběhl
6. Jednání s klientem v duševní krizi PhDr. Zdenka Bártová 19.8.2008