Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Semináře pro pracovníky v přímé obslužné péči

1. Člověk a nemoc
přihláška na celý vzdělávací program
Člověk a duševní nemoc
rozsah: 8 hodin
MUDr. Kordová
seminář již proběhl 9. 4. 2008
Úplavice cukrová - Diabetes Melitus
rozsah: 8 hodin
MUDr. Patková, MUDr. Hakenová
seminář již proběhl 21. 3. 2007
Onemocnění tepen mozku - Cebrovaskulární nemoc
rozsah: 8 hodin
MUDr. Patková, MUDr. Hakenová
seminář již proběhl 23. 5. 2007
Onemocnění tepen srdce - Ischemická choroba srdeční
rozsah: 8 hodin
MUDr. Patková, MUDr. Hakenová
seminář již proběhl 20. 9. 2007
Nemoci pohybové soustavy - Osteoartróza, osteoporóza
rozsah: 8 hodin
MUDr. Patková
seminář již proběhl 7. 2. 2008
2. Komunikace s těžce nemocnými
PhDr. Zdenka Bártová
seminář již proběhl 9. 1. 2008
3. Způsoby zvládání obtížných sociálních situací a strachu
PhDr. Zdenka Bártová
seminář již proběhl 1. 10. 2007
4. Základy rehabilitace pro seniory a taneční terapie
MUDr. Martina Patková, Edita Nožičková
seminář již proběhl 16. 11. 2006
5. Validační techniky a reminiscenční dovednosti
JUDr. Taťjana Kašlíková
seminář již proběhl 30. 11. a 1. 12. 2006, 8. a 9. 1. 2007
6. Poslední věci člověka
Mgr. Kateřina Brzáková
seminář již proběhl 15.7.2008