Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřské škole

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Účastníkům přináší možnost prohloubení didakticko-matematických znalostí a dovedností s důrazem na jejich aplikaci při každodenní činnosti v MŠ.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Vzdělávací kurz je určen k dalšímu rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání. Program se věnuje cílenému prohlubování didakticko-matematických znalostí a dovedností účastníků.

Zkušená lektorka Vás důkladně seznámí s problematikou rozvíjení předmatematických početních i geometrických představ dítěte. Ukáže Vám cestu, jak didakticko-matematické znalosti a dovednosti aplikovat během každodenní činnosti v MŠ, jak veškeré činnosti přirozeně a nenásilně propojovat s rozvíjením matematické pregramotnosti předškolního dítěte.

Celý kurz bude směřovat k tomu, aby účastníci rozvíjeli schopnost vidět matematiku kolem sebe, hledali ji v běžných činnostech. Každé z témat programu bude rozvíjeno po teoretické i praktické stránce, včetně metodiky konkrétních činností, nabídky námětů, didaktických her a pracovních listů.


  • Rozsah: 16 vyučovacích hodin (2 prezenční setkání po 8 hodinách)
  • Typ: program akreditovaný MŠMT
  • Lektor: PhDr. Jana Cachová, Ph.D.
  • Cena: 3.000 Kč
  • Aktuální termíny:


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz