Rovné příležitosti, problematika péče o nadané děti

Od září 2008 do září 2011 je Vzdělávací centrum Turnov nositelem projektu v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem "Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky". Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, jeho součástí je také poskytování poradenských služeb, které bude vykonávat psycholog a speciální pedagog.

Hlavní aktivity projektu se týkají psychologického poradenství pro žáky základních a středních škol, odborné metodické pomoci učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání. Jednou z aktivit je i webová poradna pro žáky, učitele a rodiče. Další součástí jsou pak besedy s psychologem ve škole a na harmonizačních pobytech žáků.

Projekt zahrnuje i služby speciálního pedagoga, který pracuje se skupinou žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Jeho práce je zaměřena především na pomoc při zvládání anglického jazyka s využitím speciálně pedagogických metod a postupů.

Od října 2008 probíhá v rámci projektu kurz programování Imagine Logo, do kterého bylo na základě testu vybráno 12 nadaných žáků z 5. a 6. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletého gymnázia. Ti nyní navštěvují jednou týdně kurz programování. V dalších letech bude nabídka tohoto kurzu rozšířena i na mimoturnovské školy.

Od ledna 2009 byl pro nadané žáky otevřen Klub anglického jazyka, v němž se scházejí jak žáci základních, tak studenti středních škol. Připraveny pro ně jsou nejrůznější aktivity zaměřené na rozvoj jazykových dovedností ? promítání filmů, besedy v anglickém divadle, angličtina hrou apod. Oficiální stránky projektu 

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz