Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.


Vzdělání

  • 1970-1975 - Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor M-Dg pro střední školy
  • 1988 - RNDr. - Přírodovědecká fakulta UP, didaktika deskriptivní geometrie
  • 2005 - Ph.D. - Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, obecné otázky matematiky

Praxe

  • 1975-1976 - středoškolský profesor Gymnázium Holice v Čechách
  • 1976-dosud - akademický pracovník Univerzity Hradec Králové

Pedagogická činnost

  • geometrie
  • základy matematiky
  • konstrukční (deskriptivní) geometrie