Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Projektová činnost

Vzdělávací centrum Turnov se již mnoho let zabývá také projektovou činností. Za tu dobu zrealizovalo celou řadu vlastních projektů zaměřených především na vzdělávání v sociální oblasti a oblasti školství. Kromě vlastní projektové činnosti se VCT podílelo a podílí na několika dalších projektech na úrovni partnerství či spolupráce. Spolupracujeme též s firmami a institucemi při realizaci projektů "Vzdělávejte se pro růst!", "Školení je šance" a podobných a při přípravě nových individuálních projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Na následujících stránkách se dozvíte podrobnosti k jednotlivým již realizovaným a ukončeným projektům, do jejichž přípravy či realizace se VCT aktivně zapojilo.

Aktuálně realizované projekty

Již ukončené projekty