Další vzdělávání zdravotníků

Hlavním cílem projektu je podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji v oblasti zdravotnictví, a to prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření vzdělávacích programů, které se budou zabývat odbornou zdravotnickou terminologií v cizím jazyce, rozvojem měkkých a manažerských dovedností nelékařského zdravotnického personálu nemocnic Libereckého kraje.

Specifické cíle projektu:

  • rozšířit nabídku kvalitního dalšího vzdělávání pro nelékařský zdravotnický personál v Libereckém kraji
  • zaměřit se na konkrétní potřeby zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců
  • zvýšit konkurenceschopnost jednotlivců (nelékařského zdravotnického personálu), vzdělávací organizace i regionu
  • zvýšit kvalitu komunikace a jednání nelékařského zdravotnického personálu s pacientem
  • respektovat klienta - pacienta jako individuální osobnost
  • vytvořit příjemné prostředí pro klienty - pacienty
  • zvýšit manažerské a prezentační dovednosti nelékařského zdravotnického personálu

Tvorba vzdělávacích programů bude zajištěna kvalitními lektory s bohatou praxí ve spolupráci s odborníky z oblasti zdravotnictví. Součástí tvorby vzdělávacích programů bude i příprava studijních materiálů (metodických příruček, pracovních listů) a příprava e-learningových opor.

Realizací tohoto projektu bude rozšířena a zpřístupněna nabídka dalšího vzdělávání pro nelékařský zdravotnický personál v Libereckém kraji, která vytvoří optimální podmínky pro jeho další profesní a osobnostní rozvoj.

:: OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU ::

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz