Učíme se pro život

Cílem projektu je podpora ekonomicky aktivních občanů ve vybraných obcích do 2 tisíc obyvatel. Cílem je podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, které jsou praktické pro život. Smyslem je jak zvýšení kvality zmíněných kompetencí, tak i posílení aktivnějšího postoje a přístupu jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Celkovým cílem je pak vyšší uplatnitelnost zapojených obyvatel na trhu práce. Realizací projektu přispějeme k posilování systému celoživotního učení a podpoříme vzdělávání.

Projekt je realizován v celkem 27 vytipovaných obcích z Libereckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Občané z vybraných obcí a z obcí spádových a okolních mají možnost v rámci projektu absolvovat 10hodinové kurzy Práva a ochrana spotřebitele, Občanskoprávní minimum a Finanční gramotnost a 20hodinový kurz Základní počítačové dovednosti. Všechny kurzy jsou realizovány přímo obcích v podvečerních hodinách, aby byla zajištěna možnost navštěvování kurzů co největší skupině obyvatel.

:: OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU ::

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz